Referat m.v. Generalforsamling 23. januar.


Godt 70 medlemmer mødte op til årets generalforsamling

Der var god tilslutning og god stemning til årets general forsamling i Restaurant Pynten.

Hermed:

Referat fra Generalforsamling 23. januar: Referat_GF_2023

Bestyrelsens beretning blev fremlagt i en mundtlig version, i et forsøg på at skabe lidt debat om beretningen og fremtiden for Horsens Sejlklub.

Se den mundtlige version her: 2_0_Bestyrelsens mundtlige beretning

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Peter Bjerremand Jensen
Næstformand Tina Winkler
Kasserer Henrik Schütt
Søren Buhl: turudvalg og bæredygtighed
Henrik Valkær: sejler og kapsejladsskole
Christian Blæsbjerg: ungdom, materiel, samarbejdeudvalg
Knud Erik Feldt: kapsejlads
Jesper Grode: digital, hjemmeside, kommunikation
Kristian Trøst Smedegaard: juridisk rådgiver, klubhusudvalg

Næste bestyrelsesmøde er den 13. februar 2023


Vi indkalder til generalforsamling i Horsens Sejlklub
23. januar kl. 19.00 i klubhuset.

Hermed opdateret indkaldelse med bestyrelsens beretning, regnskab og kandidat til bestyrelsen.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og gennemgang af årsrapport (inkl. det reviderede årsregnskab) til godkendelse samt forelæggelse af budget til orientering.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Fastlæggelse af årskontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt
Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens skriftlige beretning: Bestyrelsens beretning 2022

Ad: 3. Regnskab

Årsregnskab 2021-2022: Årsregnskab Sejlklub 2021-22

Budget 2022/2023: 2023_budget

Ad. 7. Valg af formand

Formanden er på valg og er villig til genvalg

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Klaus D. Johansen – Ønsker ikke genvalg
Tina Winkler – Villig til genvalg
Knud Erik Feldt – Villig til genvalg
Henrik Schütt – Villig til genvalg

Som kandidat til bestyrelsen foreslåes:  Jesper Grode

HUSK: Spisning fra kl. 18.00

Traditionen tro inviterer klubben på sejlerret fra Kl. 18.00
Reserver spisning på dette link . 

Husk at bekræfte antal, dato, tidspunkt, indtaste kontaktoplysninger samt godkende betingelser.

 

Bestyrelsen 2022 fra venstre: Klaus D. Johansen, Henrik Valkær, Knud Erik Feldt, Tina Winkler, Christian Blæsbjerg, Henrik Schütt, Søren Buhl, Kristian Smedegaard, Peter Bjerremand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os