Maritime seværdigheder

I forhold til landets størrelse har Danmark en kolossal kystlinje og mange øer. Danmark er en gammel søfartsnation med en markant søfartshistorie der har afledt mange spændende maritime seværdigheder.

Nedenstående er der listet de betydeligste maritime danske seværdigheder men først en kort historisk omtale af de to lystfartøjsmuseer.

Lidt sejlsportshistorie

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer bliver stiftet i 1978 med det formål at bevare danske veteranlystbåde.

Ca. 10 år senere opstår der to steder i landet næsten samtidigt tanker om at etablere et lystfartøjsmuseum.

I Hobro etablerer man i 1990 den selvejende institution Museet for Danske Lystfartøjer og året efter erhverver man to kornpakhuse fra 1936/37 på havnen til at huse museet, som man anvender nogle år på at gøre i stand.

Den officielle indvielse finder sted den 12. juni 1999.

I hovedstaden udviklede Sejlsportsmanden og forfatteren Bent Aare i samarbejde med bådbygger Peter Nordbjærg i Skovshoved tanker om et lystsejladsmuseum. Den flotte gamle lystbåd Runa, der stod og forfaldt på bådpladsen, var omdrejningspunktet for deres tanker. Hvordan kunne Runa reddes? Ud over Bent og Peter var Tage Schack med i starten, og hurtigt fik man koblet Piraterne på, da Bent var med i ”Piraterne”. – Piraterne, en sluttet kreds af særdeles kyndige og berejste sejlere, blev stiftet i 1929 ved et møde i KDY, hvor man vedtog mottoet ”Sejlsporten til gavn og ære”.

Det blev starten til foreningen ”Museet for Lystsejlads” med adressen P. Nordbjærgs Bådeværft, Skovshoved Havn.

Det blev forsøgt at få etableret museet på Skovshoved Havn, men man fandt ikke politisk velvilje til projektet.

I 1990 blev foreningen ”Museet for Lystsejlads” stiftet på Bent Aares initiativ.

1995 overdrages foreningens effekter til Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads, Valdemar Slot, Troense, 5700 Svendborg og foreningen føres videre som støtteforening under navnet Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads og stadig med adresse på Skovhoved Havn.

Ved Bent Aares død i 2005 overtager sejlsportsmanden og forfatteren Bent Lyman formandskabet i støtteforeningen. En post som Bent Lyman varetager til sin død i 2012.

En af initiativtagerne til Museet for Danske Lystfartøjer i Hobro – Henning Melin – skriver i et referat fra et møde med KDY den 7. oktober 1991 bl.a.:

I indledningen udtrykte såvel KDYs formand Karl Steffensen som Piraterne skepsis i forbindelse med drift af 2 museer omkring samme emne – og så tæt på hinanden.

Endvidere redegjorde Piraterne for deres planer, hvor museet tænkes placeret i Ebeltoft i tilknytning til ”Fregatten Jylland”, hvor aktiviteten er i færd med at blive udbygget med havnearealer for træskibe m/v.

Piraterne havde kontaktet projektet, hvor Ebeltofts borgmester er formand, og der vil i løbet af efteråret pågå forhandlinger om udvidelse med et Lystsejladsmuseum.

Af flere grunde så Bent Aarre helst et lystfartøjsmuseum placeret i København, idet Sundet var ”sejlsportens vugge”.

Konklusioner:

  1. A) Ebeltoft som sted for et lystfartøjsmuseum må anses for ideel
  2. B) Piraterne har lovning på visse effekter, men har pt ingen bygninger
  3. C) Hobro har ingen effekter af betydning men har bygninger

Den 2. juni 1996 åbner Danmarks Museum for Lystsejlads i overværelse af HM Dronningen og HKH Prinsgemalen på Valdemars Slot.

Der er pr. oktober 1996 registreret 204 effekter og ca. 400 bøger/tidsskrifter.

Det første årsskrift udgives.

Støtteforeningen har 280 medlemmer.

I de 20 år Danmarks Museum for Lystsejlads havde til huse på Valdemars Slot udviklede det sig til at blive hele Danmarks museum for lystsejlads og sejlsport og samtidig Nordens største museum af sin art. I europæisk målestok er det tillige et markant museum, som sikrer denne vigtige del af Danmarks kulturarv.

Museet får en ny museumsleder Martin Stockholm, der sammen med en stor stab af frivillige yder et kæmpe arbejde med at pakke ned på Valdemars Slot, flytte og indrette det nye museum.

Den 1. maj 2016 åbner Danmarks Museum for Lystsejlads i to værftshaller på Frederiksøen. Museets ny adresse bliver: Frederiksø 2, 5700 Svendborg

Der er pr. oktober 2016 registeret 540 effekter og ca. 500 bøger/tidsskrifter. 59 konstruktionstegninger og 39 foto, CD, film, video og lydbånd

Støtteforeningen har følgende medlemmer

Sejl- og motorbådsklubber                49

Firmamedlemmer                               36

Private medlemmer                          308

Den nye placering og de nye rammer giver mulighed for at videreudvikle museet. Arbejdende værksted og skoletjeneste er blot to af de nye tiltag. Placering midt i en af de mest besøgte havne for fritidssejlere på sommertur giver gode muligheder for mange gæster.

Tiden må fortælle museets videre historie.

Danmarks Museum for Lystsejlads                                www.lystsejlads.dk

Lystfartøjsmuseet Hobro                                               www.nordmus.dk/lystfartojsmuseet

Robbe & Berking Yachting Heritage Centre                  www.yachtingheritagecentre.co

M/S museet for Søfart                                                     www.mfs.dk

“Fiskeriets hus” i Hvide Sande                                        www.fiskerietshus.dk

“Fiskeriets hus” i Bagenkop                                           www.firskeriets-hus-badenkop.dk

“Fiskeriets hus” i Hundested                                          www.fiskerietsoghavnenshus.dk

Aarhus Søfarts Museeum                                              www.aarhussoefartsmuseum.dk

Fregatten Jylland                                                            www.fregatten-jylland.dk

Fiskeri og søfartsmuseum i Esbjerg                               www.fimus.dk

Fregatten Peter Skram                                                   www.pederskram.dk

Ålborg søfarts- og marinemuseum                                www.marinemuseum.dk

Kattegatcentret Grenå                                                   www.kattegatcentret.dk

Nordsøcentret i Hirtshals                                              www. nordsoenoceanarium.dk

Kystmuseet Skagen                                                      www.kystmuseet.dk

Juelsminde Havnemuseum                                            www.havnemuseum.dk

Han Herred Havbåde                                                     www.havbaade.dk

Lillebælt Værftet                                                            www.lillebaeltvaeftet.dk

Lemvig Museum                                                            www.lemvigmuseu.dk

Marstal Søfartsmuseum                                                www.marmus.dk

Tøjhusmuseet                                                               www.natmus.dk/museerne/toejhusmuseet

Krudttårnet og Bangsbofort                                          www.kystmuseet.dk

Limfjordsmuseet                                                            www.limfjordsmuseet.dk

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os