Tursejlere

Horsens Sejlklub tilbyder arrangementer og ture for de mange tursejlere i klubben

Tursejlads

Udvalget har en række arrangementer, hvoraf flere er årligt tilbagevendende, som annonceres via klubblad, hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og via opslag på div. opslagstavler.

 • Foredragsaftener
 • Hyggesammenkomster
 • Udflugter til maritime seværdigheder
 • Pinsetur
 • Flotillesejlads
 • Kapsejlads Snaptun – Ballen
 • Høsttur
 • Bankospil

Horsens Sejlklubs turudvalg koordinerer og stimulerer dette store og vigtige område i klubben.

Baggrund

For år tilbage var Horsens Sejlklub en organisation, der primært beskæftigede sig med kapsejlads. Over årene er opgavesammensætningen ændret til også at omfatte mange turrelaterede opgaver.

Tursejlads er et meget rummeligt begreb, der spænder fra kapsejlads på et vist niveau til den rene tursejlads. De klubmedlemmer, der er hjemmehørende i kategorien, spænder vidt på tværs af køn og alder.

Opgaverne i relation hertil er selvsagt mangeartede og grænsefladerne til andre grene af klubben er brede. I de seneste år er en del af en sejlklubs tursejladsarbejde med rette blevet sammenlignet med FDM. Formidlingen foregår dels via Horsens Sejlklubs kommunikationsplatforme og via Dansk Sejlunions  blad ”Sejler” og hjemmeside. Sejlerne har i deres egenskab af bådejere et behov for serviceydelser på denne front.

Politik:

 • Horsens Sejlklub skal arbejde på at skabe et dynamisk arbejde rettet mod tursejlere, som giver sejleren mulighed for at dyrke sejlsport igennem hele livet.
 • Horsens Sejlklub skal arbejde – i overensstemmelse med faktuel viden om, hvad sejlerne – i deres egenskab af bådejere/tursejlere – efterspørger.
 • Horsens Sejlklub skal arbejde for, at der fokuseres på sikkerhed og ”godt sømandskab”
 • Horsens Sejlklub skal tilskynde til, at der afvikles tursejleraktiviteter
 • Horsens Sejlklub skal støtte, vejlede og stimulere tursejleraktiviteter på tværs af klubberne på Horsens Lystbådehavn

Mål:

 • Der gives mulighed for at dyrke sejlsport gennem hele livet og tilskyndes til aktiviteter, hvor hele familien kan være sammen på tværs af generationer.
 • Horsens Sejlklub tilbyder servicen over for bådejere, f.eks. turbøjer.
 • Synliggøre værdien af et medlemskab af Horsens Sejlklub som en klub under Dansk Sejlunion for herigennem at fastholde og tiltrække medlemmer i klubberne.
 • Skabe økonomi for sejlerne i form af øgede services, tilbud samt information.
 • Der udvikles og tilbydes uddannelse for sejlere/bådejere.
 • Viden om sikkerhed og ”godt sømandskab” udbredes.

Tursejlere

Kontaktperson:

Søren Buhl

Mail: info@horsensvaerft.dk

Tlf.: 2557 8786

 

 

;