Horsens Sejlklubs Sejler – & Kapsejladsskole tilbyder:

 • At lære at sejle en sejlbåd.
 • Duelighedsbevis – praktisk og teoretisk del.
 • Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper af 1. grad
 • VHF – SRC certifikat.

Undervisning i sejlsport

Horsens Sejlklubs Sejler- og kapsejladsskole er for alle fra 18 år. Uanset om du er erfaren sejler, nybegynder eller noget midt imellem, kan Horsens Sejlklubs sejlerskole tilbyde dig et kursusforløb, der passer til dig.

Bevis for bestået duelighedsprøve – kursus

For at opnå bevis for bestået duelighedsprøve skal man bestå både det teoretiske kursus og det praktiske kursus.

 

Kontakt Sejler- og Kapsejladsskolen

Henrik Valkær
Sejler- og kapsejladsskolen
Henrik Valkær
Sejler- og kapsejladsskolen
tlf. +45 5251 9800
sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk
Luk

Den teoretiske del af duelighedskurset

Oktober 2023 til marts 2024:

 • 96 timers undervisning i navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning, havmiljø, teoretisk sejlads og sømandsskab. Duelighedsprøve i navigation og teori
 • Kursusgebyr kr. 1.800 + bøger ca. kr. 700 og teoriprøve kr. 350
 • Aktivt medlemskab af Horsens Sejlklub er et krav for deltagelse i sejlerskolen.

Den praktiske del af duelighedskurset

Maj 2024-September 2024:

 • Undervisning i sejl og trim
 • Klargøring og til- og afrigning af skolebådene
 • 15 aftener i skolebåd på Horsens Fjord med undervisning i praktisk sejlads
 • Kursusgebyr kr. 1800
 • Aktivt medlemskab af Horsens Sejlklub er et krav for at deltage

Duelighedsprøve i praktisk sejlads

Kr. 350 for praktisk prøve og udstedelse af bevis for bestået duelighedsprøve (forudsætter bestået teoretisk og praktisk prøve)” jf. ”Bekendtgørelse om krav til prøver og erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt til udbydere af prøver m.v. (BEK nr. 666 af 31/05/2023)”.

Udvidet praktisk kursus

Horsens Sejlklubs Sejlerskole tilbyder også sejlads for sejlere, der har erhvervet duelighedsbevis, men som mangler erfaring. Om man har planer om at sejle kapsejlads eller tursejlads, er ikke et enten eller. De bedste tursejler sejler eller har sejlet kapsejlads. Kapsejlads giver viden og erfaring om trim og fornemmelse for båden, som man aldrig opnår ved tursejlads. En kapsejladsbesætning tvinger hinanden gennem alle facetter af sejlads.

Hver torsdag fra april til oktober kan sejlere med duelighedsbevis tilmelde sig kursus i kapsejlads. 3 sejlere og en veluddannet kapsejlads instruktør i hver af klubbens 3 J/70 sportsbåde.

Planen er at afholde et 3 timers kursus om hoved reglerne ved kapsejlads. Derefter skal der sejles og bådens trim og sejlads i bådene skal læres. Efter nogle øve aftner ligger vi selv rigtige baner ud som vi øver mere på resten af sæsonen, når vi mener vi er klar. Derved får man også fornemmelsen for at bådens trim som kan overføres til andre både.

Selvom man ”kun” sejler tursejlads vil man stadig gerne sejle hurtigere end dem man følges med og det er måden at lære det på.

Det koster kun kr. 1.800 for en hel sæson at sejle kapsejlads i Sejler – & kapsejladsskolen hver torsdag i maj, juni, august og september. Det er ubetinget den billigste måde, man kan komme på vandet i nye både og med kyndig instruktør.

Hvis man melder sig til kapsejlads i Sejler – & kapsejladsskolen får man i tilgift fri booking alle andre dage – se på www.horsens-sejlklub.dk/J70.

Forbehold for fejl og ændringer.

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os