Horsens Sejlklubs Venner

Vi støtter sejlklubbens arbejde

Horsens Sejlklubs Venner

Horsens Sejlklubs Venner blev stiftet den 8. september 1953 med det ene formål at støtte Horsens Sejlklub økonomisk. Gennem årene er det lykkedes at samle et betydeligt beløb.

Der ydes årligt støtte til Horsens Sejlklub på ca. 25.000.

Horsens Sejlklubs Venner bliver oprindelig skiftet på grundlag af en tidligere støtteforening “Piraterne”, der gennem trediverne og begyndelsen af fyrrerne donerede præmier til klubbens kapsejladser.

Sejlklubbens Venner var oprindelig en 25- mands forening med et kontingent på 25 kr.

Mange rare gaver

Efter rådslagning med klubbens bestyrelse er pengene brugt til rart mange gaver som klubben ellers ikke havde råd til.

Flagmast som gave

Af mere markante gaver er lystbådehavnens flotte vartegn, flagmasten. Gaven er givet ved sejlklubbens 100-års jubilæum i 1979.

Det er fortsat Horsens Sejlklubs Venner, der sørger for vedligeholdelsen af masten. Cirka hver tredje år lægges masten ned straks efter standernedhaling slibes og lakeres.  Det følgende forår rejses masten igen og er klar til standerhejsning.

I 2003 blev Horsens Sejlklubs Venners 50-års jubilæum fejret med en reception i klubhuset.

Formænd og bestyrelse

Stifter og første formand i sejlklubbens venner var Victor Jensen. I mange år var Victor Jensen formand for sejlklubben. Victor Jensen blev efterfulgt af Karl Andersen som formand for vennerne. B.W. Hansen tidligere formand i Horsens Sejlklub var formand til 1994. Poul Ohff var formand frem til 2001, hvor ligeledes tidligere formand i sejlklubben Carl Gerstrøm tog over. På generalforsamlingen den 11. marts 2020 afløste Nils Buhl (formand for Horsens Sejlklub 1985 – 1995) på formandsposten. Henrik Valkær blev valgt som kasserer og Claus Bjørnhart fortsatte som bestyrelsesmedlem udpeget af Horsens Sejlklubs bestyrelse.

Medlemskab

Alle kan blive medlem af Horsens Sejlklubs Venner. Årskontingentet udgør nu kr. 150,00.

Indmeldelse til Nils Buhl på nb@godtvejr.dk eller telefon 2929 1907.

;