I aftes afholdt ”vennerne” den traditionsrige generalforsamling med torskespisning. Det blev en fin aften for de 30 fremmødte. 

Generalforsamlingen blev hurtigt overstået. Genvalg til kasserer Birger Iversen. ”Vennernes” 2 hædersbevisninger blev uddelt.  Poul Ohff pokalen gik til Horsens Sejlklubs formand Bjarne Hansen for hans store arbejde. Poder pokalen fik klubbens mest trofaste, den efter 30 tjeneste afgåede kasserer, Carl Erik Carlsen.

Torsken var helt i top, – virkelig lækker og med hele svineriet.

Det kneb lidt med deltagelsen i rafleturneringen, som Per Clausen vandt.

Det koster 150 kr. om året at være med i Horsens Sejlklubs Venner. Det er for de midler flagmasten vedligeholdes. Send en mail til: gerstroem@stofanet.dk.

/CG

;