Flid & Fakta


Flid & Fakta er medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i daglig tale FLID.
Det udkommer 4 gange om året og er på godt 50 sider. Et meget fint blad, med mange spændende artikler. Bladet fremlægges i klublokalet.

Brand ombord

I oktober nummeret faldt jeg over en artikel om brand om bord. Man skønner, at der er et stigende antal brande i fritidsbåde og at et stort antal af disse brande sker i havnene. Med base på Odense Universitetshospital, vil der nu blive lavet en undersøgelse af emnet herunder, hvordan kan vi forebygge brande om bord. Resultat formidles via FFLID og Søsportens Sikkerhedsråd.
Da vi i sommer anduvede Vordingborg, havde jeg en snak med havnefogeden, om netop dette emne. Havnefogeden mente, at en del skydes fejl i bådens elektriske installation. Bådejere der byggede om på installationen uden at være opmærksom på at i et 24 volts system trækkes der stor strøm, – det kræver tykke ledninger!

Navn og hjemhavn på båden

Også i oktober nummeret er en OPFORDRING til at sørge for, at have let læseligt navn og hjemhavn på båden. Det påpeges, at i forbindelse med redningsaktioner og af hensyn til medarbejderne på havnene, er det uacceptabelt at disse formalia ikke er i orden.
I søloven §5 stk. 4 står: Navn og hjemsted skal angives på skibet.
I Havnereglement for Horsens Marina står i §3 stk. 3.2… skal enhver båd desuden være forsynet med såvel navn som hjemstedsbetegnelse.
Emnet har været drøfte i sejlerverdenen i årevis. En ikke ubetydelig slendrian hersker desværre på området. Desværre fordi det kan på sigt være medvirkende til, at vi får et krav om registrering af fritidsfartøjer. Det koster og det et er endnu en mulighed for afgift, som bådejerne skal betale. Tænk over det!
Carl Gerstrøm


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os