Nyvalg til bestyrelse og ny formand i HSH


Oplæg til generalforsamling den 19. januar 2021

Horsens Sejlklub skal efter 10 år med Bjarne ved roret, have en ny formand og der skal ske udskiftning på flere bestyrelsesposter nu og i de kommende år.

Drift og udvikling af Horsens Sejlklub er meget afhængig af, at der er mange frivillige, som vil yde en indsats.

Mange poster er rigtig godt besat med engagerede frivillige, men der er også poster, hvor vi har behov for at nye frivillige vil sige ja til at gøre en indsats for klubben.

I 2021 skal Horsens Sejlklub skal have ny formand, og vi har 2 vigtige poster i bestyrelsen, som der p.t. ikke er kandidater til.

Det vil være fint, hvis vi kan finde to bestyrelses repræsentanter som vil deltage i udvalgene for

 • Tur- og klub aktiviteter for voksne medlemmer
 • Kommunikation til medlemmer og omverdenen

Det skal være sjovt, attraktivt og udviklende at være frivillig i Horsens Sejlklub, så derfor er det vigtigt, at du kun siger ja til opgaver som interesser dig, kan udvikle dig, som du har tid til at udføre og som socialt kan give dig noget.

 

Ny formand

Efter en lang for/imod periode, har jeg valgt at stille op til posten som formand for Horsens Sejlklub.

Jeg har været medlem i godt 45 år og har siden 2014 brugt rigtig meget tid på arbejdet med OnBoard, Horsens til OL og senest også som næstformand med dertil hørende opgaver.

Det taler for, at generalforsamlingen kan vælge en ny formand som kender klubben og bestyrelses arbejdet rigtig godt. Jeg har også god føling med dansk sejlsport, gennem min bestyrelsespost i Dansk Sejlunion.

Det taler imod, at det kan gå ud over de arbejdsopgaver, som jeg har syntes har været sjove, attraktive og udviklende for mig at stå for. Her er der en opgave for mig med at prioritere rigtigt og få involveret nye i OnBoard arbejdet.

Det taler for, at jeg har tiden i dagtimerne til at være formand, men det taler imod, at jeg i sejl sæsonen bor i Juelsminde, og dermed ikke kan være den meget synlige formand på havnen om aftenen og i weekenderne. Det er hermed meldt ud!

 

Hvad er mit valgoplæg til formandsposten?

Jeg har stor respekt for det arbejde som afgående formand har udført og stor respekt for, at vi er en 142 år gammel klub med stolte traditioner.

At vi trods den høje alder fortsat er en klub i udvikling, fik vi bekræftet, da vi i 2019 fik Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Det forpligter. Vi må ikke gå i stå!

I samarbejde med bestyrelsen vil jeg arbejde med at udvikle Horsens Sejlklub, optimere driften og være inspirator for udvalgene, så vi fortsat gør klubben bedre og mere attraktiv.

Formanden og bestyrelsen skal selvfølgelig sørge for at være i god dialog med de frivillige i udvalgene og øvrige medlemmer af Horsens Sejlklub.

 

Hvad vil jeg som formand prioritere:

 • at arbejde ud fra HSH-vision, mission og værdier
 • at HSH skal være et attraktivt frirum for aktive mennesker i alle aldre, som efterspørger undervisning, sport og socialt samvær
 • at arbejde for at det er sjovt, attraktivt og udviklende at være frivillig
 • at vi som klub er en attraktiv samarbejdspartner for det offentlige og erhvervslivet i Horsens
 • at vi får en enkel og gennemskuelig klub administration, som er nem at overskue og overtage for næste generation af bestyrelsen.
 • at HSH fortsat har en god økonomi for at kunne investere i både, udstyr og aktiviteter
 • at de enkelte afdelinger og udvalg arbejder selvstændigt og skaber udvikling inden for ansvarlige aftalte rammer.

 

Hvilke udfordringer skal vi arbejde med

 • at aktivere flere medlemmer i aktiviteter og det frivillige arbejdet i klubben
 • at skabe mere aktivitet på vandet ved lokale kapsejladser, tur- og klubaktiviteter for alle aldersgrupper
 • at vi får mere aktivitet i klubben og på vandet i dagtimerne
 • at fastholde unge og gerne deres forældre, når de unge vokser ud af optimistjollen
 • at fastholde nye sejlere fra sejlerskolen
 • at udvikle flere muligheder for at blive en bedre sejler, tilpasset såvel nye som eksisterende medlemmers behov
 • at sikre at vi får kommunikeret effektivt ud til Horsens og vores medlemmer

Udfordringerne skal løses økonomisk forsvarligt og kan kun ske i godt samarbejde med bestyrelsen og øvrige frivillige i Horsens Sejlklub.

Bliver det mig, som generalforsamlingen vælger til ny formand, er jeg afhængig af, at der er bestyrelseskollegaer og frivillige i udvalgene og afdelingerne, som bakker op og er klar til at gøre en indsats.

Derfor hører jeg gerne fra interesserede til bestyrelsesposterne, gerne inden jul, så vi kan præsentere holdet til generalforsamlingen. Jeg modtager også gerne kommentarer til prioriteterne og udfordringerne.

Hvis der er opbakning, vil jeg glæde mig til arbejdet og en god dialog med medlemmerne i Horsens Sejlklub.

Horsens 3.12.2020

Peter Bjerremand Jensen

Mobil: 21 65 95 80

Mail: peter@horsenstilol.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os