Nyt fra Horsens Marina


Horsens Marina har netop sendt dette fine nyhedsbrev ud.

 

Marinaen udvider ind mod byen

Horsens Marina har nu endelig fået råderet over stort set hele det kajforløb, der forbinder inderhavnen med ”den store” marina.
Det har længe været et ønske fra os at kunne forbinde de to marina-områder. Altså at udvide marinaen indad mod byen.
Allerede nu vil du kunne se, at vi har fået sat en række redningsstationer op fra inderhavnen og helt ud til den nye kanal.
Ligeledes er vi i færd med at placere nye redningsstiger og renovere de eksisterende, så de nye kajforløb overholder alle sikkerhedskrav.Foreløbig har vi fået lovning på, at vi må udleje bådpladser på den kaj, der løber fra det gamle havnekontor (den rustne kran) og hen til hjørnet, hvor Isbjørne-skulpturen står. Pladserne må udlejes som langskibs-gæstepladser, men ikke som fastliggerpladser.
På dette stræk vil der snarest blive sat mindst én tallyweb strømstander og mindst én vandpost op
Det andet kajforløb fra Isbjørnen og ud til kanalen har vi endnu ikke fået godkendt til bådpladser. Det håber vi at få. Foreløbig venter vi med at installere tallystandere og vandposter her.

Der kommer også ny belægning
En anden god nyhed er, at der allerede i år vil blive lagt lyst betonunderlag langs hele kajforløbet og helt ud til den nye Kviumskulptur ved Filosofbroen. (undtaget langs servicekajen og Marineservice. Den nye promenade vil i vores optik gøre det både flottere og lettere at gå eller cykle mellem den store marina og ind til centrum. Både for jer sejlere. Og for byens gæster og beboere.
Den eneste kortvarige hage bliver, at gangarealet mellem Filosofbroen og Beringsbroen i en periode afspærres, så I, der har båd ved Beringsbroen, må tage en af stikvejene mellem de nye huse.

Så kom den gamle kutter endelig op

Så skete det. Efter flere års tilløb og juridiske snubletråde fik vi endelig slæbt den utætte gamle fiskekutter, Thomas Billy væk fra Filosofbroen – med møje og besvær trukket det 64.000 kilo tunge, gamle skrog op på servicekajen – og parteret bæstet til atomer.
Nye sejlere i marinaen ved nok ikke, hvorfor alle vi andre så det som en festdag, da kutteren kom op. Men til jer kan vi fortælle, at kutteren allerede har været sunket én gang. Og hævet på skatteydernes regning.
Den lå ignoreret af sin ejer, med to lænsepumper på overarbejde. Havvandet vitterligt sivede ind gennem både fuger og planker og løb i små floder nede i kutterens dyb. Den var i overhængende fare for at synke endnu en gang. Bådens ejer, der sikkert engang havde store og fine drømme for sin kutter, var som sunket i jorden. Han var på ingen måde til at få i tale – trods talrige forsøg over lang tid.Ædt fra snude til hale på én dag
Bjærgningen lykkedes med rigtigt gode hjælpere:
Vores ”pælemand” Svend Daugaard eskorterede den gamle kutter hen til servicekajen på siden af sit røde skib, Jettelys. På kajen stod firmaet Tage Kristensen klar med en gigakran, der med hiv og sving fik løftet kutteren op over kajkanten og ind på gruset. Her lå kutteren som en strandet hval et par uger, indtil P.Olesen kom og åd den fra snude til hale i løbet af bare én dag. Væk var den.
Og nu virker det pludselig, som om kutteren aldrig har eksisteret.
Prisen for hele manøvren har været cirka 155.000 kroner. Et beløb, der vil blive pålagt ejeren at betale, og som sandsynligvis vil forfølge staklen i mange år. For opkrævningsafdelingen på rådhuset var bortskaffelsen af Thomas Billy imidlertid et signal om, hvordan Horsens Kommune fremover vil agere i lignende situationer.

De grønne broer – bag kulissen

I løbet af foråret 2023 fik vi i Horsens Marina renoveret Flagbroen og Paradebroen. Og det er vi superglade for. Broerne fungerer. De er næsten fuldt belagt. Der er strøm og vand.
Men det er ikke nogen hemmelighed, at der har været mange kritiske røster omkring projektet. Og ikke uden grund. Hele processen har været omgærdet af misforståelser og decideret dårligt håndværk.
Da vores entreprenør forlod broerne for sidste gang, fremstod broerne ufærdige og med en række fejl. I flæng kan nævnes, at skråkilerne under fiberristene er fyldt med skarpe kanter. De er dimensioneret mindre end aftalt, så pullerterne har måttet skrues i så langt inde på broerne, at tovværk kan ligge og gnave i fiberristen.
Elstanderne har kun fæste i fiberristene, så de gynger utilladeligt meget ved det mindste hop eller i kraftig vind. Skruerne i fiberristene er forkerte, så de ikke bare løsnes. På sigt vil de også medføre galvanisk tæring i aluristene. Ramperne fra fortov til bro blev aldrig bygget. Og så videre…Vi bad om en uvildig vurdering
Da vi ikke var eller er på talefod med entreprenøren, bestilte vi på havnekontoret firmaet Atkins til at analysere og vurdere broarbejdet på Flag- og Paradebroen. Dette arbejde er nu mundet ud i en rapport, hvor Atkins giver et overslag over, hvad det vil koste at føre broerne op til den professionelle standard, man kan forvente i et maritimt miljø.
Det er status lige nu. Al kommunikation omkring projektet foregår mellem rådhusets og entreprenørens advokater. Så hvordan historien om de nyrenoverede broer ender, har vi ikke nogen viden om på nuværende tidspunkt.
På havnekontoret har vi dog lært en vigtig lektie: At føre et langt skrappere tilsyn med de større projekter. Eventuelt at lade en tredjepart styre projektet. I dette tilfælde var vi ganske enkelt for naive og stolede for meget på entreprenørens ord og håndværksmæssige evner.

Kom med gode ideer til marinaen

Var det ikke en ide at sætte trækvognene i hver sin kæde? Ku man ikke sætte de rødgrønne skilte lidt forskudt, så de ikke bliver smadret. Hvorfor sætter man ikke dannebrog op i flagstængerne i stedet for reklameflag….
Sådan støder vi tit på ideer fra jer sejlere, når vi mødes rundt omkring i Horsens Marina.Vi vil rigtigt gerne udnytte jeres viden og gode indfald bedre. Derfor vil vi sætte en god gammeldags idekasse op ved havnekontoret. Her kan I på bedste old school vis skrive en ide/et forslag ned på papir og lægge den i kassen.

Eneste tre regler er, at:
1. Ideen skal være konstruktiv.
2. Den skal komme hele marinaen til gode – ikke bare en enkelt klub.
3. Ideen skal være realistisk og relativ let (billig) at føre ud i livet.
Det nytter for eksempel ikke at foreslå flydebroer i hele marinaen!

På havnekontoret har vi planer om at styrke ideudvekslingen med andre marinaer i en vis omkreds fra Horsens. Men hvorfor ikke også bruge jeres erfaring som sejlere. I har sikkert alle oplevet måder, man gør ting på i andre marinaer, som virker rigtigt godt, og som ville give god mening at overføre til Horsens Marina.
Så bare sig frem…
Vi vil lige slå fast, at jeres forslag ikke bliver en ”to-do-liste”, men en inspirations-liste.
Man kan sagtens forestille sig, at vi synes så godt om en ide, at vi sammen med idemanden samler en lille arbejdsgruppe til at gå videre med den. Hvorefter vi sammen sørger for at få ført ideen ud i livet.
Hvis I tager godt imod idekassen og bruger den, vil vi op til jul kåre den bedste ide og præmiere den med en god flaske.
Målet er jo, at vi ved fælles hjælp får Horsens Marina kåret som årets havn senest i 2030, ikkesandt?

Den kære gamle mastekran

Så har der igenigenigen været blæst om mastekranen. Kort fortalt fik vi i juni firmaet Bording Smedie til at servicere og sikkerhedsgodkende mastekranen. Firmaet godkendte kranen for et år men pointerede, at vi før det næste syn bl.a. skulle skifte stålwiren, der bruges til at køre kranarmen ud og ind.

En fastligger i Horsens Marina mente ikke, kranen burde være godkendt og tilkaldte Arbejdstilsynet. Tilsynet valgte at give marinaen et strakspåbud mod at benytte mastekranen før bl.a. wiren var udskiftet. Derfor måtte vi lukke kranen i en periode i juli/august. Som kompensation har vi givet sejlerne gratis løft med havnekranen, så de har kunnet få masten af eller på, selv om mastekranen var lukket.
Når du læser dette, er kranen nyserviceret og i brug igen.

Horsens Marina i 2024

Allerede i 2023 har vi fået skilt os af med mange sølle både i vandet – især rustne stålbåde – som med deres skramlede tilstand ”forurenede” de omkringliggende både. Ja hele marinaen.
I efteråret tager vi fat på de vrag, der ligger på land. Især i række 13. Nu har vi kæmpet nok med klamphuggere, der ikke formår at holde deres båd. Eller som slet og ret efterlader den på vinterpladen, så marinaen står med regningen for at bortskaffe båden.
Vi stræber efter, at alle både 2024 ligger i sejldygtig og præsentabel stand i vandet. Med årsmærke på og gummikødben i bro-fortøjningerne.Fra den nye sæson har vi også fået bedre styr på de grønne arealer, så ukrudtet ikke får lov at vokse vildt over sommeren.
Vi har fået en ny cirkelterasse for enden af Den Krumme – bl.a. bygget af genbrugstræ fra det nedrevne havnebad – og hvor folk kan sidde og nyde en frokost og se bådene gå ind og ud af marinaen.

Hvis vi er heldige, har vi fået en food-truck stillet op, hvor man kan købe is og sandwich osv i sommerperioden.
Vi har forhåbentlig fået installeret tallyweb i hele marinaen. Vi har fornyet marinaens skilte, så især gæstesejlere får langt lettere ved at hitte ud af Horsens Marinas betalingssystem. Det har været lidt af en udfordring i år.

Måske har vi erstattet den udtjente tallyautomat ved havnekontoret med et stort display, hvor man vil kunne tjekke vand og vejr og andre ting på nettet.
Vi vil over vinteren forny marinaens hjemmeside, så den fra 2024 bliver lettere at navigere i – mere informativ – og med nogle flere features, end det er tilfældet nu.

Når bådene er kommet i vandet i 2024, fortsætter vi de gode takter med at rydde og trimme vinterpladsområderne. Allerede i år fik vi alle sammen ros for, at stævnepladsen har stået flot. Med stativerne pakket godt af vejen og med fin plads til parkering.
Samme ros må vi hjælpe hinanden med at opnå i række 13-20 til næste år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os