Maste Info fra Arthur A. – opdateret


Opdatering vedr. mastekran

Efter udmeldingen fra Arthur A. har HSH og HBK afholdt møde med Havnefoged Peter Hermansen, for en snak om mastekranen på havnen.

Der er følgende fra Peter H.:

Til klubberne på Horsens Marina:

Som nogen måske har bemærket er mastekranen pt. demonteret i forbindelse med at der bliver skiftet brodæk på mastebroen. I forbindelse med dette arbejde, har der fra nogen af klubbernes side været et ønske, om der samtidig kunne indkøbes og monteres en ny mastekran. Muligheden er blevet undersøgt, men det vil ikke være rentabelt for nuværende.

Det er i stedet besluttet at den nuværende mastekran forhøjes med 1,5 m, og der påsættes elektrisk spil. Kranens løftekapacitet vil være uændret – max. 300 kg.

I forbindelse med flytning til ny fremtidig vinterplads, er det stadig hensigten at der investeres i ny mastekran etc.

Fra HSH side følger vi loop på problemstillingen og vender tilbage når der er nyt. Spørgsmål kan rettes til Formand Bjarne Hansen.

 


Tidligere mail fra Arthur Andersen:

Kære bådejer.

 

Vi har igennem en del sæsoner haft en mistanke vi særligt i sæsonen 2020 har fået bekræftet i et sådant omfang at vi ser os nødsaget til at reagerer. Det handler om jeres master. Trods et skadesbegrænsnings forløb gennem Codan er det kun gået en vej med udgifter forbundet med hejs af master, og det er den gale vej.

En ting er de mange udgifter der løber på, dernæst har der været en altoverskyggende tendens til at vi som transportør er blevet en større og større del af selve arbejdet med, på og omkring båden. Det er ikke hensigten at det er vores værktøj der skal skille stag fra båden. Ligesom flere og flere står alene med optagningen og der mangler simpelthen hænder til at holde og skrue på jeres både. Idet vi håber at I vil modtage denne henstilling med et gram af selvransagelse, vil vi bede jer der stadig ønsker jeres master hejst af lastbilkran om at allierer jer med en af havnens professionelle udbydere som f.eks. Havneservice eller Yachtværftet. Gå evt. sammen i grupper om enten vores lastbilkran eller havnens egen mastekran.

Vi iværksætter denne ændring i forhold til det kendte koncept nu, af flere årsager.

Der er det helt hudløse ærlige at vi simpelthen har så store udgifter i forbindelse med hejs af master, at vi ikke ser det rentabelt længere at tilbyde denne service.

Der er det, at tidsforbruget pr. båd er steget, hvilket går i tråd med at I sejlere er mindre forberedt og evt. udfordringer forsøges løst som optagningen skrider frem.

Der er det, at vi efter 15 år har sagt farvel til Brian der har været kranfører hos jer. Vi har måttet sige farvel til ham i en kombination af at hans krop er slidt og at han ikke længere fandt det attraktivt at være havnens ”enmandshær” på den type køretøj.

Der er det at vi nu skal i gang med oplæring, hvilket i sagens natur i den virkelige verden, formentligt ikke vil ændre økonomien af maste hejs i en positiv retning.

Sandheden er ilde hørt siger man, men det nytter ikke at gemme sig for kendsgerningerne. Vi er godt med på at ændringer af denne slags kræver tilvænning, og måske endda ønsker om ikke at lade Arthur Andersen Kran & Transport håndterer bådoptagningen. Denne voldsomme konsekvens er vi bekendt med. At vi alligevel vælger at iværksætte dette tiltag underbygger hvor stort et problem masterne har været gennem de sæsoner vi har haft det i kikkerten.

Tak for jeres forståelse.

Arthur Andersen kran & transport

Michael, Sven og Søren.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os