Kapsejladser i 2023 i Horsens Sejlklub

Sejlersæsonen nærmer sig med hastige skridt, og traditionen tro er rigtig mange i fuld gang med at klargøre bådene til årets sejladser. I Horsens Sejlklub inkluderer det for manges vedkommende både tur- og kapsejlads, og i dette nyhedsbrev vil vi sætte fokus på hvad vi kan tilbyde på kapsejladssiden i den forestående sæson.

Vi har forsøgt at planlægge aktiviteterne således, at der er noget for alle, uanset om man er en garvet kapsejler eller nybegynder, og har i den forbindelse blandet de gamle ”klassikere” med nye tiltag som beskrevet i det følgende:

Aftenkapsejladser

Som sædvanligt tilbyder vi aftenkapsejlads for alle, uanset niveau:

  • MANDAG sejler vi kapsejlads for hold i J/70´erne på korte, udlagte baner. Joller og ”mindre” kølbåde er velkommen på banen også. Det tilstræbes, at der afvikles 3-4 sejladser per aften. Vi starter op mandag den 17. april og sejler frem til udgangen af oktober (dog ikke i sommerferieperioden). Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at deltage i dette, kan du kontakte Jacob Nicolaisen på tlf. 2929 1480 eller jjnikolajsen@gmail.com. Se også nedenstående vedrørende introaften til J/70-sejlads.
  • ONSDAG er der pigekapsejlads fra første onsdag i maj til udgangen af september (dog ikke i sommerferien). Kontakt Ulla Nielsby på nielsby@hotmail.dk, hvis du vil høre om mulighederne for at deltage her.
  • TORSDAG er fra første torsdag i maj og til udgangen af september (sommerferie undtaget) kapsejlads for blandede både med ”omvendt respitstart”. For dem, der ikke er helt trygge ved at sejle ”rigtig” kapsejlads, er der som et nyt tiltag indført en prøvestart, hvor man starter 5 minutter før de andre både. Kontakt Knud Erik Feldt på knuderikfeldt47@gmail.com eller tlf. 2894 8393 hvis du vil høre mere om dette.

 

Tilmelding til ovenstående kontaktpersoner eller via www.horsens-sejlklub.dk, hvor du også kan læse mere om aftenkapsejladserne.

 

Introaften til J/70 den 19. april 

HSH råder over 3 lækre J/70-både, der er en fantastisk sjov og hurtig kølbåd med masser af fart og sejlglæde. Alle medlemmer i HSH har muligheden for at komme ud og sejle i disse sjove både – hvis du vil prøve hvordan det er at sejle i dem og høre mere om vilkårene for at blive en del af J/70-miljøet, kan du melde dig til introduktionskursus onsdag den 19. april. Vi kl. 17.30 foran klubhuset.

Tilmelding til Jacob Nicolaisen på tlf. 2929 1480 eller jjnikolajsen@gmail.com

Pantaenius Endelave Rundt lørdag den 26. august

Lørdag den 26. august afvikler HSH i samarbejde med Snaptun Sejlklub den traditionsrige sejlads rundt om Endelave for køl- og flerskrogsbåde. Som noget nyt startes sejladsen ud for Horsens Sejlklub og slutter ved Snaptun og vil således være ca. 30 sømil.

For både uden målerbrev og/eller deltagere, der ikke ønsker at sejle ”rigtig” kapsejlads, men gerne vil med en tur rundt om den flotte ø, arrangeres der et turløb, som går 15 minutter før første kapsejladsstart.

Se www.horsens-sejlklub.dk for mere info og tilmelding.

Pantaenius Trekost 2-star søndag 24. september

Søndag den 24. september afvikles den efterhånden lige så traditionsrige Trekost 2-star, der er en kapsejlads for både med 2-mandsbesætninger. Lige som Endelave Rundt er der mulig for at ”snuse” til kapsejladsen ved at deltage i turløbet, som startes umiddelbart før første start.

Se www.horsens-sejlklub.dk for mere info og tilmelding.

HSH-cup 2023 – bymesterskab for kølbåde

Som et nyt tiltag kårer vi i 2023 de tre dygtigste kølbådsbesætninger i Horsens Sejlklub. De både, der samlet placerer sig bedst i sejladserne ”Tordagssejlads”, ”Endelave Rundt” og ”Trekost 2-star” præmieres i forbindelse med standerstrygningen. Se mere info om vilkår mv. på hjemmesiden.

 

Bymesterskab for J/70 søndag den 29. oktober og Nytårscup lørdag den 30. december

En-dagsstævner for J/70-hold hvor holdene sejler på skift og vi kårer årets ”J/70-bymester” hhv. årets ”Nytårsraket”. Mere info om dette senere.

Stævner i 2023 – OK-joller og Folkebåde

Horsens Sejlklub er udover de lokale sejladser vært for to stævner, nemlig Ranglistestævne for OK-joller den 14. – 15. maj og Jysk Mesterskab for Folkebåde den 9. -10. september. Hvis du har lyst til at give en frivillig hånd med ved afviklingen af stævnerne, er du meget velkommen til at kontakte Morten Fjerbæk på 40461718 eller fjerbaek@gmail.com.

Vi håber at se en masse – såvel nye som ”gamle” sejlere” – til årets kapsejladser på Horsens Fjord. Har du spørgsmål til kapsejlads i HSH generelt, er du velkommen til at kontakte kapsejladsudvalgsformand Knud Erik Feldt på knuderikfeldt47@gmail.com eller tlf. 2894 8393.

;