Virtuel DS generalforsamling


Orientering om Dansk Sejlunion generalforsamling

Lørdag den 20. marts afholdt Dansk Sejlunion generalforsamling. På grund af corona måtte generalforsamlingen afholdes virtuelt. Go’ generalforsamling med flere spændende punkter på programmet og en fin afvikling trods det manglende fysiske fremmøde.

Medlemsklubberne skulle på forhånd tilmelde sig og via det obligatoriske navneopråb fik man ved mødet begyndelse helt styr på hvem der var der.

Danske sejlklubbers organisation

Unionen har 253 medlemsklubber der i alt repræsenterer 55.434 medlemmer. 62 klubber eller i runde tal 25% var tilmeldt generalforsamlingen. De tilmeldte klubber repræsenterede godt 25.000 medlemmer, – de store klubber er klart overrepræsenteret. 6 klubber har over 1000 medlemmer og 17 klubber her iblandt Horsens Sejlklub har mere end 500 medlemmer. Desværre som tallene klart indikerer, er interessen for generalforsamling i paraplyorganisationen meget begrænset.

Horsens Sejlklub har altid vægtet Dansk Sejlunion højt, – har deltaget i arbejdet og bidraget med mange frivillige.

Horsens Sejlklubs nuværende formand og formand emeritus Carl Gerstrøm deltog sammen. Forud havde Horsens Sejlklubs bestyrelse afstemt hvad der skulle stemmes til de punkter der kom til afstemning. Selve afstemningen foregik naturligvis elektronisk på afstemningsplatformen Assembly Voting. Et link var dagen før sendt ud til den person i klubben der skulle afgive klubbens stemmer. Via dette link blev der stemt og resultatet forelå meget hurtig.

Bestyrelsens beretning

Formand Line Markert supplerede den skrevne årsberetning – der kan ses på Dansk Sejlunions hjemmeside. Fra den mundtlige beretning kan ganske kort i stikord nævnes:

 • Rigtig mange duelighedsbeviser udstedt
 • CSR (samfundsansvar) og bæredygtighed
 • OL udskudt, – sponsorer støttede et år mere
 • Genvalg af dansk formand i World Sailing glippede
 • Ny formand i Danmarks Idræts Forbund
 • Begrænsninger i den frie bevægelighed på havet
 • Corona

 

Årets klubudviklingspris

Her blev generalforsamlingen suspenderet og Klubudviklingsprisen blev overrakt, – video afspillet hvor modtageren modtog pokal og check.

K.A.S. Kapsejladsudvalg kom helt i mål med sit ambitiøse projekt om en kapsejladsskole. Tillykke!

Horsens Sejlklub fik prisen sidste år. Coronakrisen gjorde desværre, at vi ikke kunne fejre det behørigt. Dansk Sejlunions direktør overakte pokal/check i klubhuset uden megen omtale.

Glæde hos KAS’ kapsejladsudvalg over klubudviklingsprisen 2021

Godt resultat trods Corona

Årsrapporten blev gennemgået. Corone og udsættelse af OL afspejlede en række afvigelser fra budgettet. Se årsrapporten på dansksejlunion.dk hvor man også kan se den skrevne beretning og om et par uger kan se referatet.

Hovedlinjer for unionens virksomhed det kommende år og det hertil knyttede budget imødeses altid med stor interesse. Således også i år. Læs selv på dansksejlunion.dk, – her er kort et par stikord:

 • Fokus på kommunikation/markedsføring
 • Børn og unge politik
 • Træneruddannelse
 • Turområdet
 • Viden center på nettet
 • Tursejler ambasadører i klubberne, – træning/foredrag
 • Tydeliggørelse
 • Der vil snart blive slået en konsulentstilling op til turområdet.

Ny bæredygtighedspris

Bestyrelsesmedlem Christian Hangel orienterede om nye tiltag vedr. miljø/bæredygtighed.
Dansk Sejlunion indstifter sammen med HEMPEL en bærdygtighedspris, som hvert år skal uddeles på klubkonferencen. Der oprettes et bæredygtighedsudvalg.

Kontingent og vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til kontingentstigning blev enstemmigt vedtaget.

Forslag behandlet på sidste års generalforsamling fra Egå Sejlklub om at skrive kredsene ud af vedtægterne blev vedtaget. Kredsarbejdet døde da de ikke længere skulle vælge bestyrelsesmedlem til DS’ og blev endelig lagt i graven da regionerne forsvandt.
Lokale klubsamarbejder er poppet op, hvor der har været et behov og navnlig personer til at drive det.

Nyvalg til bestyrelsen

Herefter fulgte valgene. Formanden var ikke på valg med der var 8 kandidater til 5 bestyrelsesposter.
Dansk Sejlunions nye bestyrelse:
Line Markert, formand, på valg i 2022
Henrik Voldsgaard, næstformand, på valg i 2022
Ditte Juul, på valg i 2022
Christian Hangel, genvalgt for 2 år
Lotte Meldgaard, nyvalgt for 2 år
Michael Rasmussen, nyvalgt for 2 år
Jørgen Thorsell, genvalgt for 2 år
Jens Kofoed, nyvalgt for 1 år
Niels Andersen (suppleant), nyvalgt for 2 år

Det gav en bestyrelse med:
3 fra Sundet
3 fra Aarhus/Østjylland
1 fra Limfjorden
1 fra Fyn
1 fra Roskilde Fjord

3 kvinder
5 mænd

En bestyrelse geografisk fordelt over landet, fin fordeling mellem kønnene og en blanding af nye og nogen med erfaring. Alle med stort engagement og erfaring fra sejlklubber/erhvervsliv. Det bliver også fremadrette en god bestyrelsen!

Formanden takkede der fratrådte herunder vores egen Peter Bjerremand Jensen, der vil koncentrere sig om det hjemlige – Horsens Sejlklub.

Der var valg til ordensudvalget hvor Carl Gerstrøm fra Horsens Sejlklub blev genvalgt for 2 år.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten, for deltagelsen og et hurra for sejlsporten. Der var ikke behov for et ”kom godt hjem” i år.

Go’ generalforsamling om end virtuel! (CG)

Dansk Sejlunions direktør overrækker klubudviklingsprisen 2020 til formand og næstformand i Horsens Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os