Bøjer nord om Hjarnø

I et opslag på Horsens Marinas Facebook gruppe er spurgt om mulighederne for at sejle nord om Hjarnø.

Det er ikke noget problem. Jeg har sejlet igennem med om til 2.15 meter dybgang uanset vandstand ved at følge de 4 bøjer udlagt hvert år af 2 medlemmer fra Horsens Sejlklub. Man skal naturligvis udvise godt sømandskab og selv vurderer om man vil sejle ruten.

Bøjerne angivet med koordinater på vedlagte kort, som kan udskrives fra dette link: Bøjer Hjernø Sund

/ Nils Buhl

 

;