Vælg en side

Undervisning i brug af Horsens Sejlklubs nye værktøj til håndtering af stævner for klassebåde.

Undervisningen vil primært fokuseres på ORM delen altså de ting der skal registreres når stævnet er i gang, såsom check-in i bureauet, placeringer på kapsejladsbanen og håndtering af protester og lignende.

Målgruppen er medlemmer der har eller kunne tænke sig at være med som official til kommende stævner i HSH.

Mikael Jeramiassen fra Dansk Sejlunion står for undervisningen.

Undervisning foregår i Mongo den 24/4 kl. 18.30.

;