Udflugt til Svendborg

Sidste års medlemsudflugt til Flensborg var så hyggelig, at deltagere allerede inden hjemkomst efterlyst en tilsvarende udflugt primo 2018.

Turudvalget inviterer til en udflugt til Svendborg

Lørdag den 27. januar 2018

Med følgende program:

Vi mødes på Horsens Lystbådehavn ved MONGO kl. 08.15 for at køre i bus til Svendborg.
Der serveres et rundstykke og en kop kaffe i bussen.

Ankomst til Danmarks Museum for Lystsejlads Frederiksø 2, Svendborg ca. kl. 10.00
Velkomst, guidet rundvisning og lidt tid på egen hånd.

Museet har til huse i en af de gamle værftshaller. Der er køligt på den årstid så ta’ varmt tøj på,-navnlig varme sko.
Se mere på www.lystsejlads.dk

Frokost på Hotel Ærø kl. 12.00
En sildemad, skipperlabskovs og en øl

Kl.13.30 kører vi til
Svendborg Søfartsskole, Overgade 6, 5700 Svendborg
Se mere på www.svesoef.dk

Der serveres en øl i bussen på hjemturen
Forvente ankomst Horsens ca. kl.18.00

Prisen for buskørsel, kaffe/rundstykke i bussen, entre og rundvisning på museet og frokost udgør 335 kr. som skal indbetale på konto 7245 1533433 ved tilmelding via E mail til Carl Gerstrøm – gerstroem@mail1.stofanet.dk. senest den 22. januar kl. 12.00

Vi håber på stort fremmøde.

Nils Buhl & Carl Gerstrøm

;