Så er turbøjerne hentet ind for vinteren og erstattet af vinterbøjerne. Igen er det HMK der har taget slæbet med at skifte. Tak for hjælpen!

Turbøjerne finasieres af Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere. Fordelt over landet er der ca. 300 bøjer. Det er de lokale klubber der tager det fysiske arbejde, medens paraplyorganisationerne klarer papirmenageriet med farvandsvæsnet.

I forbindelse med bjergningen noteres hvilken stand bøjer, kæder og ankre er i og supplerende materialer er bestilt til levering i det tidlige forår, når bøjerne skal ud igen. (CG)

 

 

;