Den nye lokalplan

Den nye lokalplan

Bjarne forklarer om arealer, kvm og brugen af disse Synes du også tallene i rammelokalplanen er svære at forstå og deres konsekvenser? Så se med her. Bjarne Hansen forklarer om arealer, kvm. m.m. Sejlklubbens tal Kommunens tal
Lokalplanen

Lokalplanen

Lokalplanen Se formand Bjarne Hansens redegørelse for arealer m.v. Der har i dag onsdag den 7.12.2016 været mødet i udvalget for teknik og miljø. Socialdemokraterne og Dansk folkeparti har stemt den forelagte lokal plan igennem, mod venstres ændringsforslag. Der var...
;