Efter generalforsamlingen 16/1 tildelte Formand Bjarne Hansen på bestyrelsens vegne Svend Smedegaard klubbens ærestegn.

Formandens tale til Svend lyder:

Svend du blev valgt ved generalforsamlingen torsdag den 14.januar 2010. En generalforsamling der blev afholdt en dag for tidlig. I vedtægterne står der, at generalforsamlingen skal afholdes mellem den 15.januar og den 15.februar. Men man enedes om på dagen at gennemføre generalforsamlingen med påtale om, at dette ikke måtte gentage sig.

Valgt blev du altså Svend, valgt til et stort stykke frivilligt arbejde, hvor der var /er brug for dine kompetencer.

Du har fra starten af dit bestyrelsesarbejde været involveret i de planer der har været /er for Nordhavnen og vores klubhusbyggeri. Du har formået at balancere på den knivsæg det må have været at have et firma der beskæftiger sig med byplanlægning og så være næstformand i en klub som befinder sig midt i orkanens øje for den udvikling politikerne ønskede for nordhavnen. Du var den rigtige mand, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted.

Du blev den næstformand, der holdt fast i tanken og projektet om et nyt klubhus. Du har i bestyrelsen været indpisker og den der troede på, at det ville lykkes.

Det blev en meget travl periode, da først vi fik projektet sat i søen.

Det lykkedes bestyrelsen og andre medlemmer i de år, at indsamle midler til byggeriet ved mange kreative ideer og forslag, og i 2013 vælter vi det gamle klubhus, og det nye kan begynde.

Du, Carl-Erik og jeg var som FU sammentømret, og havde fra bestyrelsen mandat til at sige ja og nej i byggeriet. Et flot mandat.

Vi holdt mange møder på herreværelset på Frydsvej. Rie måtte lide den tort (eller hvad det nu var) at undvære dig, og lægge hus til alle vores mange drøftelser. Jeg tror ikke møder på ugebasis var et særsyn, og derudover var der telefonsamtaler og mails i et væk.

Ved hjælp af bl.a. din stædighed og store arbejdsindsats lykkedes det Horsens Sejlklub at komme i mål med dette flotte hus. En kæmpe investering, som ikke alle var enige i, men en investering der hele tiden har vist sig at være det mest fornuftige, og ikke mindst herefter, hvor vi har lagt lån om 2 gange, så vi nu har en meget fornuftig husleje. Vi kunne være endt med ikke at have noget hus, for det gamle stod ikke til at redde.

Vi har dannet formandskab i 9 år. 9 gode og arbejdsomme år.

Du har en stor viden og gode kompetencer, som har betydet alverden i det arbejde bestyrelsen har skullet udføre på vegne af alle medlemmer. Du husker alt, og hvis vi andre intet kan huske, har du altid et skriv eller en mail, hvor det står.

Du er et taktisk og strategisk geni.

Du er ofte på forkant med udviklingen, du har været et kæmpe aktiv for Horsens Sejlklub.

Dit hjerte har været med i arbejdet for klubben, og vi har sammen med Rie og Yasmeen delt et par flasker rødvin, når vi har skulle lukke for en arbejdsopgave.

Du er samtidig en god sejlerkammerat, som elsker at vinde. Du kan altid finde lidt spydige bemærkninger frem af skuffen og kan tåle at få igen. Personligt vil jeg komme til at savne dig og vores samtaler om dette og meget andet. Det er ikke sikkert du slipper helt for mine opringninger.

Vi har været et godt makkerpar, og Horsens Sejlklubs bestyrelse vil gerne takke dig for dit store arbejde. Den store frivillige indsats du har leveret og din store viden der er kommet Horsens Sejlklub til gavn.

Svend vi vil gerne give dig klubbens æres tegn som en tak for dit store arbejde og håber du vil bære det med stolthed.

;