Standernedhaling 30.10


Godt fremmøde på ved flagmasten

I år var det igen muligt at mødes til en traditionel standernedhaling i Horsens Sejlklub. Vel godt 100 medlemmer var mødt frem til tale, uddeling af duelighedsbeviser, sejlersang, standernedhaling og en efterfølgende øl/vand.

Traditionen tro var det formanden, som opsummerer sæsonen. Her er talen:

Så er en begivenhedsrig 2021 sæsonen ved at være slut, og efter 10 år med opsummeringer fra Bjarne, skal jeg nu forsøge at give jer en status på, hvad jeg har oplevet som, ny formand og også se lidt frem mod vintersæsonen og 2022.

Det har været nemt at være ny formand.

Vi har fået godt gang i aktiviteterne ude i alle udvalg og afdelinger.
Gode udvalgsformænd og mange frivillige gør et rigtig stort stykke arbejde, så klubben er igen på et højt aktivitetsniveau.
Så ja, det er faktisk nemt at være formand i en velfungerende sejlklub.
Håber at I er enig i, at det været en rigtig god sæson.

 

Sportslige aktiviteter er vigtigt for Horsens Sejlklub, så lad os starte her:

Årets største begivenhed var selvfølgelig ved OL i Tokyo.
Anne-Marie vandt guld efter en fantastik indsats og med meget drama, som gav utrolig meget fokus på sejlsport og på, at Rindom kommer fra Horsens.
Vi havde et par fantastiske morgener i Restaurant Pynten med besøg af 3-4 landsdækkende TV- kanaler som viste først Anne-Maries og vores nedtur på Black Friday, men heldigvis også efterfølgende optur på en dejlig, men også spændende søndag morgen.
Borgmesteren så vist også TV de dage, så han igangsatte en fantastisk fejring af Anne-Marie på Torvet, som vi som klub så efterfølgende fulgte op i restaurant Pynten.
Det var stort for Anne-Marie og for Horsens Sejlklub og jeg er sikker på, at vi alle får udbytte af guldmedaljen i de kommende år.
Stort tillykke til Anne-Marie og stor tak til Horsens Kommune for arrangementet på Torvet, hvor Horsens Sejlsporten virkelig blev godt eksponeret for de mange Horsens borgere som mødte op.

OL var også afslutningen på 2. runde af OnBoard projektet Horsens til OL.
Stor tak til alle som har støttet projektet økonomisk.
Der er kun 2,5 år til næste OL.
Spændende hvilke sejlere der melder sig klar her i første halvår af 2022!

Nu hvor vi er ved kapsejlads, så er der 3 flotte resultater der kan nævnes.

DM guld til Johan Schubert i Laser Standard
DM Guld i KDY 15 til Torben Pedersen og Kim Viborg og
DM-bronze til J70 team Hvidløget Arndal, Fjerbæk og Co.

Kapsejladsafdelingen har stået for de traditionelle aftenkapsejladser, Endelave Rundt, 3-kost two star,  Jysk Mesterskab i Folkebåd og KDY 15 og så havde vi ansvaret for at afvikle sejladserne under DH/DM i Juelsminde.

DH/DM er en succes og kommer igen i 2022 og så bliver det snart afgjort om det bliver en årlig begivenhed i Juelsminde i årene frem.
Allerede nu arbejdes der på et Folkebåds DM og Zoom. 8 rangliste på Horsens Fjord.

Store stævner kan dog kun gennemføres ved hjælp af mange engagerede frivillige, så det er afgørende, at vi har en god fast stab, som har tid og lyst til at hjælpe på vandet og på land, og jeg er sikker på at der er plads til flere frivillige i 2022 og frem, hvis vi skal opretholde det høje niveau på kapsejladsområdet.
Stor tak til Knud Erik Feldt, Morten Fjerbæk og alle som har hjulpet i bureau og på vandet under stævnerne.

Ingen sportslig udvikling uden en stærk ungdomsafdeling

Tilbage i 2019 besluttede vi, at ungdomsafdelingen skulle styrkes med en fastansat træner.
Vi var for få sejlere, og havde svært ved at fastholde dem i sporten.
Det blev som bekendt Jacob, og det er en fornøjelse NU at komme på havnen tirsdag og torsdag og se en aktivitet, som vi ikke har set siden de glade dage, hvor Jacob selv var ungdomssejler.
Tilgangen af nye sejlere er stor, vi er godt 50 optimister og et antal zoom og Laser sejlere er i gang og flere er på vej.
Takket være flotte donationer fra flere fonde har vi i år kunnet investere meget i nyt udstyr, så vi kan tilbyde vores sejlere ordentlig udstyr.

Tak til Jacob, hjælpetrænere og alle i forældrene gruppen som sørger for at de unge får en god oplevelse i Horsens Sejlklub.

I 2022 vil vi fortsat prioritere tilgang of fastholdelse og udvikle de helt unge i optimisten samt de lidt ældre Youngsters i Zoom, Laser og J70. For de meget unge fra 3 år, er der vist også en krabbeklub i tankerne.

Ud over Johan, som sejler ude i verden i Laser Standard, har Astrid deltaget i NM og Maja i EM for optimistjoller, og Nanna er godt på vej i 29er klassen sammen med en Aarhus makker.
Så dejligt at flere unge har drømme om store resultater.

Det sportslige er vigtigt men vi er ikke kun en sportsklub.

Vores voksenundervisning og sociale aktiviteter er også med til at gøre Horsens Sejlklub til et attraktivt frirum for alle.

Sejlerskolen

Sejlerskolen har, efter en udfordrende corona vinter med online undervisning, haft en god sommersæson. En ekstra H-Båd og nye instruktører har øget kapaciteten, og der er også gang i undervisning i J70.
En fornøjelse at følge en velfungerende skole under ledelse af Henrik Valkær og Co.
Der er gang i teoriundervisningen her i vintersæsonen, og allerede nu er der er stor interesse for at sejle i 2022.

Tak til alle instruktører på bådene og tak til Hans og John for at gennemføre en udfordrende online teoriundervisning sidste vinter.

Tur- og aktivitetsudvalg

Søren Buhl trådet ind i bestyrelsen og meldte sig som ansvarlig for et nu velfungerende tur- og aktivitetsudvalg.
Det blev til en, efter hvad jeg har hørt, super god høsttur, og der er lagt op til en aktiv vintersæson med adskillige klubaftener, med spændende emner og en billig sejlerret.
Håber at mange vil bakke op om klubaftenerne og at vi ser et bredt udvalg af medlemmer.

Matroserne og vores materiel

Matroserne er vores seniorafdeling og man kan sige at meget af vores materiel og huse også kan betegnes som ’senior materiel’
Matroserne har det hyggeligt sammen (jeg ved det for jeg er tilfældigt kommet forbi ved frokosttid et par gange), men matroserne står også for en meget stor vedligeholdelses- og opgraderingsopgave af huse, løst udstyr og ledsagerbåde
Vitus Bering som fik den store tur sidste vinter og Damjollen som nu står for tur.
Stor tak til alle, og en opfordring til andre til at deltage, så vi mange år frem har en velfungerende seniorafdeling, hvor alle med god tid kan mødes, få sejlet sammen, tage på ture og lave små og store opgaver for klubben.

 

Aktiviteter i OnBoard

Vi har igen fået gang i aktiviteterne for de virksomheder og fonde som støtter vores aktiviteter i Horsens til OL, ungdomsafdelingen og J70.
Vi har i årets løb inviteret til kick-off, J70 sejlads, Sail GP i Aarhus, Business Cup og en tur til X-Yacht.
Alle arrangementer, som binder os tættere sammen med dem som støtter Horsens Sejlklub.

Marinaen

Der sker meget på Nordhavnen og området ved Horsens Sejlklub og selve havnen står også for en stor omvæltning de kommende år, hvor kanalen ved roklubben og nye byggefelter udfordrer den plads vi har til rådighed til aktiviteter og parkering.
Vi er godt repræsenteret i SU udvalget og et Marinaudvalg, og tak til Svend Smedegaard og Bjarne, som kender problemstillingerne på havnen, for fortsat at gøre en indsats her.
Aktuelle udfordringer er mastekran og den store kran. Sørg for at der er erfarne brugere som hjælper, når I skal benytte dem. Da det er på eget ansvar

Pynten

Efter en lang Corona lukning er Pynten heldigvis kommet godt i gang igen. Der er masser af selskaber, det er her de tjener pengene. Vi er glade for Jesper, men der er udfordringer, når selskaber fylder meget, pladsen i køkkenet er trang og det er svært at tiltrække nye medarbejdere.
Det udfordrer især a la carte i weekenderne og fleksibiliteten med billige sejlerretter.

Det bliver en af vinterens opgaver at finde en god balanceret løsning som vi som brugere og køkkenet kan leve med. Glæd jer i første omgang over en række klubaftener med sejlerretter til kr. 50. De kr. 50 går udelukkende til vinteraktiviteterne, da maden er lavet og sponseret af Jesper.

Til sidst Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 7.6 har den nye bestyrelse holdt 2 møder den 14.6 og 23.8, hvor vi har haft fokus på økonomi, prioriteringer af aktiviteter i de enkelte afdelinger, vores materiel samt udviklingen i Horsens Marina.

2 møder lyder måske ikke af så meget, men det har været vigtigt for mig, at udviklingen af Horsens Sejlklub sker ude i udvalgene og ikke bliver alt for styret af bestyrelsen, og det syntes jeg med det som jeg har omtalt her, fungerer rigtigt godt.

Har der været presserende spørgsmål mellem møderne har vi haft en god kommunikation og truffet de nødvendige beslutninger.

Vi har en god sund økonomi takket været indtægter fra kontingenter og brugerbetalinger, forpagtning af Pynten, kommune, fonds støtte og OnBoard aktiviteter, så der er mulighed for at vi kan fortsætte og udvikle vores aktiviteter i 2022 til glæde for alle medlemmer.

Normalt har vi kåret Sailor of the Year her på plænen. Det sker i klubhuset under frokosten, hvor vi også uddeler en række nye og selvfølgelige de gamle kendte priser.

Tak for 2021 og glæd jer til 2022

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os