Endelig! – kom vejret og så i forbindelse med standerhejsningen.

Godt 80 fandt vej til plænen ved flagmasten første lørdag i april. Formanden bød velkommen og holdt en fin tale om forårets genvordigheder om løsningen, om planer for sæsonen og der blev uddelt duelighedsbeviser. Standeren gled op til ”Horsens sejlersang”. Dermed var sæsonen 2018 i gang.

Næsten alle gik med i klubhuset til middag og efterfølgende dans. Meget fin aften med dejlig mad og god stemning.

 

;