Skumsprøjt fra Formanden – Oktober 2020


En 2020 sæson præget af Corona

Corona har sat dagsordenen for sæsonen 2020 på vandet og på land. Forårssæsonen gik op i corona, med mange restriktioner og forbud. Danskerne blev tvunget til at holde sommerferie i Danmark og mange valgte at gøre det på vandet. Bådbranchen boomede, lystbådehavne havde mange gæster og vejret viste sig fra den gode side.

Horsens Marina har alt udlejet og en venteliste. Der har også i Horsens været en betydelig stigning i antallet af gæstesejlere.

Efter sommerferien blev aktiviteterne mere normale i sejlklubben.

Vores restautørpar har været udfordret, men har klaret sig.

 

En hurtig tur rundt i klubben

 

Ungdom

Stor aktivitet da vi kom i gang efter sommerferien med mange nye sejlere. Fine klubmesterskaber første søndag i oktober blev afholdt i dejligt vejr. I efterårsferien blev der afholdt camp. Dejligt at se, når jollepladsen er et myller af børn.

 

Sejlerskolen

På trods af en meget afkortet sommersæson gik 5 elever til eksamen i praktisk sejlads. Alle bestod med glans. 30 elever er nu i gang med vinterens teoriundervisning.

 

Kapsejlads

Aftensejladser kom i gang i efteråret. De årligt tilbagevende sejladser ”2star”, ”Endelave rundt” og by mesterskaber blev aflyst, – de første på grund af manglende vind, det sidste på grund af for meget. Et stævne for KDY 15m2 blev afholdt. Nu kommer vinteren og det er tid for E-sejlads.

 

Pigesejlerne

Havde lidt udfordringer med at gennemføre alle sejladser/konkurrencer, fordi der kun var få dage i efterårssæsonen at gøre godt med. I alt har 6 både deltaget. Det virker som om der er blevet gået til den og at det har været hyggeligt.

 

Turområdet

Pinse- og Høsttur blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Turudvalget har gennemgået en revolution og vi ser en spændende vintersæson i møde. Her om senere.

 

Matroser

Mødtes ikke meget i foråret, men fik alligevel lavet en række ting. Hen over efteråret har de været flittige og har hygget sig samtidig med at der blevet lavet noget. Lige nu er det tid for at tage havemøblerne på terrasserne ind og sortere det ud der skal repareres på i vinterens løb. I ungdomshuse er der udført rottesikring og i den næst sidste hal mod nord, bliver der indrettet et værksted, hvor vi på skift kan tage klubbens både ind og arbejde på dem.

 

Horsens til OL

Anne Marie vandt Kiler Ugen og fik en sølvmedalje ved EM i Polen fornylig. Det så ellers længe ud til endnu et guld, men knap så gode sejladser på sidste dagen resulterede i sølv.

Johan og Christian klarer sig flot. Det bliver spændende at følge dem fremover.

49’neren er i tænkeboks lige nu

Klubbens sponsorarbejde i forbindelse med vore elitesejlere er super og noget som mange klubber misunder os.

 

Bestyrelsen

Formanden går af efter 10 år, som allerede proklameret ved sidste generalforsamlingen. Et par andre forlader ligeledes bestyrelsen.  Der arbejdes på at finde afløsere. Skulle du have lyst til at gi’ en hånd med i Horsens Sejlklubs bestyrelse, så kontakt formanden, hør hvad det indebærer og lad dig opstille.

 

”Pynten”

Har været hårdt ramt af corona med alle de restriktioner og krav der er/har været. Mange selskaber blev aflyst i foråret. Forretningsudvalget har løbende haft møder med restauratør parret og hjulpet hvor man kunne.

Det gode sommervejr gav mange gæster på terrasserne og sommeren/sensommeren rådede noget bod på det svære forår. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen er meget glade for samarbejdet med Jesper og Carina.

Der er indgået en aftale om, at der i vintermånederne holdes lukket mandag og tirsdag. Dog bliver der fra november til april tolv tirsdag aftener, klubaftner, hvor der holdes åbent for klubmedlemmer. Her serveres en sejlerret med drikkevarer til bonpriser. Vi kombinerer det med et foredrag efter maden. Jesper sponserer maden – vi hjælper med det praktiske med servering, afrydning, opstilling af borde m.m. Det forestiller vi os, skal gå på skift mellem klubbens afdelinger. Turudvalget er som nævnt blevet rekonstrueret og blevet til et tur og aktivitetsudvalg. De vil tage sig af koordineringen af klubaftenerne.

Der vil blive opkrævet et symbolsk beløb på 50 kr./person, som ubeskåret går til at skaffe betalte eksterne foredragsholdere til nogle af aftenerne. Dels for at kunne styre maden og navnlig for at sikre, at vi overholder forsamlingsreglerne, vil tilmelding blive nødvendig.

12 klubaftener med spisning, foredrag og hygge er helt unikt. Benyt det! Kom og vær med i klubhuset og hyg dig med klubkammeraterne. Turudvalget vi annoncere programmet særskilt.

Der vil også i år blive happy hour fredag eftermiddag. Det er også værd at deltage i, – en god start på weekenden.

 

Afrigger

Bliver som standerhejsning en skrabet udgave kun på plænen. Formandens tale, kåring af Nykredit sailor of the year, uddeling af kammeratskabspokalen og grundstødningspokal, helt som vi plejer. Vi skal også markere at Horsens Sejlklub af Dansk Sejlunion blev kåret som årets klub. Standeren skal ned medens vi afsynger Horsens Sejlersang.

 

Andet

Rykker vi lidt uden for matriklen kan kort nævnes, at der igen har været problemer med rust. Af størrelsesordenen 45 både har indrapporteret til Horsens Kommunes teknik og miljøafdeling med kopi til klubformændene. Nu skal klagerne behandles – man kender forureneren – og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Bestyrelsen følger det snævert og vil melde tilbage.

 

I pressen kunne vi pludseligt læse, at Horsens Havn havde startet en proces mod en større havneudvidelse – 900 meter ny kaj mod øst. Havnen skal i 2030 afgive et havneareal til Horsens Kommune og igen et areal i 2034 og starte så nu den langvarige proces det er, at kompenserer for det.

 

I den forbindelse kan nævnes at vinterpladsproblematikken tilsyneladende ikke er kommet længere. Det har forlydt at det anlæg skulle følge samtidig med omfartsvejen.

 

Med sejlerhilsen

Bjarne Hansen
Formand


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os