Skumsprøjt fra formanden


Orientering fra bestyrelsen

Tirsdag aften var bestyrelsen samlet til første bestyrelsesmøde siden august måned. Det blev et langt møde med status orientering på en række interesseområder og godkendelse af en række nye tiltag og investeringer.

 

Formandens arbejde med OnBoard og Horsens til OL

Indledningsvis orienterede jeg om den mødeaktivitet jeg har haft siden sidste møde, så bestyrelsen er orienteret om, hvad formanden går og laver.

Jeg har fortsat ansvaret for vores arbejde med OnBoard netværket og Horsens til OL.

I sensommeren og efteråret har der været god aktivitet med J70 sejlads for sponsorer, bl.a. med en vellykket Business Cup og event for EDC. Dette bekræfter, at vores J70 satsning fortsat er attraktiv for de virksomheder vi samarbejder med.

 

Sammen med et par engagerede samarbejdspartnere fra EDC og PWC er vi nu igang med at sammensætte et mødeprogram for 2022 som sikrer, at OnBoard fortsat er et attraktivt og værdiskabende mødested for de virksomheder, som støtter op om vores arbejde i Horsens Sejlklub. Nye virksomheder er meget velkomne!

Efter OL-guldfejringen har jeg også brugt en del tid på at hjælpe Anne-Marie med at få komme ud og fortælle sin historie. Dejligt at hun nu er blevet en meget efterspurgt foredragsholder for virksomheder og foreninger og som altid en værdifuld ambassadør for Horsens Sejlklub.

Følg med når Anne-Marie er tilbage i båden og sejler Laser Radial VM i Oman fra 29.11, og glæd jer til 31. januar, når hun kommer til klubaften.

 

Tilbage til punkterne på bestyrelsesmødet.

 • 2021 regnskabet er nu ved at være klar. Det ser ud til, at vi kommer ud med et resultat, som er lidt bedre end budgetteret. Vores gode likviditet gør, at der er mulighed for, at vi kan holde vores ældre materiel up to date og fortsat udvikle vores aktiviteter for medlemmerne.
 • I 2021 er Vitus Bering renoveret og på mødet godkendte bestyrelsen en renovering af vores Damjolle, hvor motor og el system skal udskiftes.
 • Vores RIB både har begrænset levetid, og nu står vore mere en 20 år gamle Tuborg til udskiftning. Bestyrelsen godkendte investering i en ny Tornado RIB.
 • Bestyrelsen godkendte også køb af sejlersæt til de frivillige instruktører i Sejlerskolen og kapsejladsledere, som er på vandet hver uge i sæsonen. Vigtigt at de som yder en frivillig indsats til gavn for vores medlemmer også er klædt ordentlig på.
 • Orientering om de planer der for landarealerne omkring Horsens Marina, som i øjeblikket bliver justeret til. Svend Smedegaard repræsenterer HSH i Marinaudvalget, og vores fokus er bevaring af vores landarealer, herunder parkeringspladser samt muligheder for forbedring af vores lokaler.
 • Orientering om, at vi arbejder på at udsende at klubblad/årsskrift i begyndelsen af marts med gode historier fra klubben og en orientering om, hvad der sker i 2022 sæsonen.
 • Orientering om den løbende gode dialog med vores forpagter af Restaurant Pynten. Vi er rigtig glade for Jesper og det er vigtigt, at vi har en god balance mellem en god forretning for Jesper og vores ønsker om, at Pynten fungerer som klubhus for HSH-medlemmerne.
 • Horsens Sejlklubs vedtægter trænger til en revidering. Vi arbejder på et forslag, som præsenteres op til generalforsamlingen den 19. januar. Konklusion efter en længere snak på mødet er, at det er svært at lave småjusteringer i vedtægter som er justeret af flere omgange gennem årene. Vi arbejder derfor på at præsentere en løsning, som ligger op ad DS standardvedtægterne, som lever op til de krav, som stilles til DIF medlemmer.
 • Vi havde et kort punkt om kapsejladser, hvor vi igen i august 2022 er medarrangør på DH/DM sammen med Snaptun og Juelsminde. Planen er, at vi også gerne vil have en større kapsejlads på Horsens Fjord før sommerferien. Vigtigt at arrangementer er spredt, så vi ikke påtager os mere end at de frivillige kan følge med.
 • Ungdomsafdelingen har planlagt stævner på Horsens Fjord for Optimist og Zoom.
 • Bestyrelsen besluttede at få nedsat et Bæredygtighedsudvalg og et IT-udvalg.

 

Tak til en engageret bestyrelse, samarbejdsparter i OnBoard og alle frivillige ude i afdelinger og udvalg for, at vi har en velfungerende klub.

 

Glæder mig til en række gode klubaftener med fællesspisning i Restaurant Pynten frem til sæsonstart i 2022, hvor vi forhåbentlig igen for masser af aktivitet i klubben og på vandet.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 14. december hvor bl.a. vedtægter og prioriteter for 2022 er på programmet. Husk også at sætte x i kalenderen til generalforsamling 19. januar 2022.

 

Har du forslag til hvordan vi kan gøre Horsens Sejlklub bedre eller ønsker du at hjælpe til som frivillig i klubben hører vi gerne fra dig. Skriv til formand@horsens-sejlklub.dk

 

 

 

24.11 PBJ

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os