Traditioner er vigtige. Derfor også året seniorsejlads, som afholdes første torsdag i september. I år er det 3. september kl. 9.00 til ca. kl. 17.

 

Program:

09.00 Mønstring med morgenmad i klubhuset. Pris kr. 80,00.

10.00 Afgår flåden til passende destination for indtagelse af medbragt frokost. Deltagerliste med besætningsplan udsendes i god tid så de enkelte besætninger kan aftale proviantering.

17.00 anduves Horsens Marina. De enkelte besætninger kan med deres skipper selv beslutte, hvornår de vil i havn.

Ved morgenmaden kan man tage stilling til, om man ønsker at spise sejlerret kl. 18.

 

Seniortur er en gammel tradition. Horsens Sejlklubs Venner arrangerer og det er altid MEGET hyggeligt. Der ligger ikke noget skjult i betegnelsen ”seniorsejlads”. Alle kan være med. Også medlemmer af Horsens Sejlklub, som ikke er medlem af vennerne. Men det kan man jo overveje at blive. Se mere på https://horsens-sejlklub.dk/846-2/horsens-sejlklubs-venner/

 

Tilmelding til Nils Buhl på nb@godtvejr.dk eller telefon 2929 1907 snarest muligt dog senest 26. august. Skippere med båd søges. Deltagerantallet er afhængigt af antallet af både. Tilmelding efter ført til mølleprincippet.

 

Horsens Sejlklubs Venner / Nils Buhl

 

;