Retningslinjer for J70 sejlads

 • Bemanding
  Der skal altid være en godkendt skipper på båden og min. 1 besætningsmedlem. Singlehand sejlads er ikke tilladt
 • Ansvar
  Skipper har ansvaret for båden og udstyret, at der altid sejles forsvarligt og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed.
 • Kontroller udstyr og rapporter fejl/mangler før og efter sejlads
  Udstyrs liste og udstyr kontrolleres inden sejlads. Når I sejler ud, er det Jeres ansvar, at båd og udstyr er intakt.

  HUSK at kontrollere at alle splitter og Q ringe er tapet, så de ikke kan rive genakeren.
  Der skal tages hensyn til, at båd, udstyr og sejl ikke udsættes for unødig belastning og slid i hård vind.
  Reperationer på sejl, som skyldes sejlads i meget vind eller manglende tape på splitter m.v. betales af besætningen.
  (gælder også kapsejladsskolen og ungdom)
  Der er altid en selvrisiko på max. Kr. 7500 per båd, som skipper hæfter for.

 • Sikkerhed:
  Alle skal bære redningsvest.
  Det er forbudt at nyde alkohol når der sejles i båden.
 • Book altid i kalenderen
  Skipperen skal registreres i kalenderen inden sejlads, så det er registreret hvem der sejler
 • Betaling
  Der skal være afregnet for brug inden sejlads i form af årskort eller enkelt betaling
  Har skipper/besætning ikke betalt indsættes beløb på konto: 7160 1646913 eller MobilePay 60370
  Se prisliste
 • Fejlmeldinger
  Eventuelle problemer og mangler før og efter sejlads rapporteres til bådsmand på telefon eller SMS:
  Den 1273 Fru Hede: Claus Bjørnhart 21740462
  Den 1274 Miss HM:   Jacob Nicolaisen 29491480
  Den 1275 Let’s Grow: Peter Bjerremand 21659580
  Skriv: Skipper Navn, bådnavn og beskriv problemet.

  Såfremt båden er OK før/efter sejlads indrapporteres ikke.
  Fejl/mangler indrapporteres på SMS eventuelt efterfulgt af mail med foto og beskrivelse af problemet, sendt til peter@horsenstilol.dk

 • Klargøring/Afrigning
  Hvis båden skal sejle umiddelbart efter, er det ikke nødvendigt at rigge båden af, dog skal den rengøres, ryddes op i kahyt.
  Skal båden ikke sejle lige efter, ryddes der op i kahyt, spul dæk, ordne tovværk, påsætte cockpittelt, forstags presenning og hejs sponsor flag.
  Er der vådt i kahytten, sættes den lodrette luge ikke i.

HUSK at aflevere båden som du gerne selv vil modtage den!

;