Referat fra generalforsamlingen 7. marts


Bestyrelse genvalgt og reviderede vedtægter vedtaget

Mandag den 7. marts var 61 medlemmer samlet i Horsens Sejlklub til den årlige ordinære generalforsamling.

Som dirigent valgtes Carl Gerstrøm, som på sikker vi førte os igennem dagsordnen.

Se referatet her Referat HSH generalforsamling 7.3.2022 og eventuelle kommentarer er tilføjet under punkterne i indkaldelsen.

Horsens Sejlklub indkalder til generalforsamling

Mandag 7.marts 2022 Klokken 19.00 i klubhuset

Ver. 1.3 (1.0 udgivet 02. februar. 22)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent Carl Gerstrøm blev valgt
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bestyrelsens mundtlige beretning blev godkendt
  3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget  Regnskab godkendt og budget fremlagt (se nedenfor)
  4. Forslag fra bestyrelsen Vedtægtsændringer blev vedtaget
  5. Forslag fra medlemmer Ingen
  6. Fastlæggelse af årskontingent. Forslag vedtaget GF_Kontingent_22_23
  7. Valg af formand Ikke på valg
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle på valg blev genvalgt
  9. Valg af revisorer Genvalgt
  10. Eventuelt

 

Ad. 1
Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt
2021_Bestyrelsens skriftlige beretning_Final

Budget_2022

Ad. 3
Link til det reviderede årsregnskab:
Årsregnskab Sejlklub 2020-21

Ad. 4
Forslag om revision af vedtægter for Horsens Sejlklub
Horsens Sejlklub – Forslag – Vedtægter GF 2022 16.02.22

Ad. 5
Ingen forslag modtaget ved fristens udløb 1. dec. 2021

Ad.7.
Peter Bjerremand Jensen                           er ikke på valg i år

Ad.8.
På valg var
Kristian Smedegaard                                     Genvalgt for 2 år
Christian Blæsbjerg                                       Genvalgt for 2 år
Henrik Valkær                                                Genvalgt for 2 år
Søren Buhl, suppleant                                   Genvalgt for 2 år som fast medlem
På valg næse år:
Tina Winkler
Klaus D. Johansen
Knud Erik Feldt
Henrik Schütt

Ad.9.
Anders Andersen og Søren Andersen         modtager genvalg

Med Venlig Hilsen
Peter Bjerremand Jensen
Formand Horsens Sejlklub

Billeder:

Dirigent Carl Gerstrøm
Formanden under Bestyrelsens beretning
Kasserer Klaus D. Johansen tog hatten af for Matrosernes store arbejde for HSH

 

Bestyrelsen 2022 fra venstre: Klaus D. Johansen, Henrik Valkær, Knud Erik Feldt, Tina Winkler, Christian Blæsbjerg, Henrik Schütt, Søren Buhl, Kristian Smedegaard, Peter Bjerremand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os