Business Cup 2020 sejles fredag den 5. juni.
Mere info om tilmelding i januar

Giv din kompagnon, kunde eller medarbejder en oplevelse for livet og tilmeld din virksomhed til årets event på Horsens Fjord.

Her er en fantastisk mulighed for at prøve kapsejlads sammen med erfarne sejlere, selv om man aldrig har sejlet før. Hvis du eller din virksomhed ikke har erfaring i at sejle kap- sejlads, stiller Horsens Sejlklub med 2 ekspert gaster, der så gør jeres besætning lige så erfarne som de øvrige. Stemningen og oplevelserne fra sådan en dag, sammen med 13 andre sammensatte virksomhedsbesætninger, giver virkelig misundelige blikke, når I taler om det ved næste VL, golfarrangement eller netværksmøde.

Picca Automation Business Cup er afholdt siden 2008, og er blevet et positivt begreb indenfor såvel virksomheds- som sejlsportskredse.

Der sejles i Horsens Sejlklubs nye J70 både, der er hurtige og ideelle til event sejlads. Der sejlers med 6-8 både og 14 besætninger op-ned baner, og med løbende udskiftning. Det giver mulighed for at komme i land eller se på de øvrige dueller fra ledsager-bådene.

Der tilstræbes minimum 4 sejladser per. besætning plus finaler.

Denne sejladsform benyttes mere og mere og giver et højt og spændende aktivitetsniveau, og der er nu flere konkurrenter at holde øje med. Der sejles tæt på Horsens Lystbådehavn, så kolleger og familie har mulighed for at følge de tætte dueller fra molerne som tilskuere.

Stor gallamiddag for deltagerne i sejlklubbens restaurant lørdag aften efter sejladserne.

Yderligere info om Horsens Sejlklub på www.horsens-sejlklub.dk.Tilmelding til soren.klint@novotek.com senest 20. maj, dog sker tilmeldingen efter først til mølle princip med 14 besætninger.On Board medlemmer har 1. ret til deltagelse.

Praktiske oplysninger:

Hvor:

Horsens inderfjord

Hvornår:

Fredag den 5. juni 2020 fra kl. 8.00 til ca. 17.00
Der startes med morgenmad kl. kl 8.00, hvor dagens program bliver gennemgået. 1. start forventes kl. ca. 9.00.

Hvordan:

Der forventes op til 14 besætninger og der sejles i 6-8 J70 både.
Der sejles speedsejlads, således at alle både starter samtidigt og man sejler
mod hinanden. Der sejles på en op/ned bane ligesom i match-race, og der skal gennemsejles 2 gange. Det giver et meget intenst forløb og der udskiftes løbende blandt besætningerne.

Hvem:

Alle virksomheder der har lyst til at give kolleger, kunder eller samarbejdspartnere en oplevelse for livet. (On Board medlemmer har 1. ret)
Skipper skal være medlem af en sejlklub under DS
Såfremt man ønsker at supplere besætningen med en eller 2 erfarne sejlere, heriblandt mulighed for Horsens sejlklubs OL kandidater, skal det gerne tilkendegives ved tilmeld- ingen, og så stiller om muligt Horsens Sejlklub disse til rådighed.

Træning:

Der kan frit trænes fredag den 14. juni fra kl. 14 til 20 og aftales specifikt senere.

Pris:

Deltagelse koster kr. 9.500,- + moms. Pris for on Board medlemmer kr. 8.500,- + moms.

Gallamiddag

Fredag aften er der gallamiddag i det nye klubhuse for alle deltagerne kr. 650,- + moms (inkl. velkomstdrink og vin til maden)

Tilmelding:

Send en mail til soren.klint@novotek.com eller ring 40 25 52 01, hvor der også besvares evt. spørgsmål.
Tilmelding senest 20. maj, dog sker tilmeldingen efter først til mølle princip med 14 besætninger.

Præmier

Der sejles om den evigt vandrende Business Cup pokal, æren samt andre lækre præmier.

Arrangør

OnBoard Horsens Sejlklub i samarbejde med Go Sail.
Vel mødt til årets største Business event i Horsens Sejlklub.

Venlig hilsen
Stævneleder Søren Klint

Tilmeldte hold:

;