Tirsdag den 9. Juni var der opstart for nye sejlere i ungdomsafdeling. Der var god tilslutning på dagen hvor 15 drenge og piger i alderen 8 til 11 år, mødte op på havnen sammen med deres forældre. Vejret viste sig fra sin gode side med svag vind, hvilket bidrog til en afslappet og hyggelig atmosfære.

Dagen startede med at cheftræner Jacob Nicolajsen bød velkommer hvorefter sejlere og forældre blev delt op så de nye sejlere kunne møde deres trænere og høre lidt om hvad det vil sige at sejle i Horsens Sejlklub. Samtidig fik forældrene en kort gennemgang af årshjulet samt hvad det vil sige at være sejlerforældre. Til slut kunne vores “gamle” sejlere give de “nye” en havnerundfart i optimistjollen.

Opstart ungdom forår 2020

Opstart ungdom forår 2020

Jeg tror alle fik et godt indtryk af det at være sejler i HSH og der var også flere positive tilkendegivelser.

Kender et barn der kunne tænke sig at blive sejler i HSH så er der fælles opstart igen til august. Der er også mulighed for at deltage i en af de mange sommerferieaktiviteter. bl.a. åben lejr i uge 32. som også er en fin måde at snuse til sejlads. Send en mail til traener@horsens-sejlklub.dk for mere info omkring opstart i august og sommerferieaktiviter.

;