OPRÅB / ADVARSEL

Matroserne har ved oprydning konstateret, at der i mastegården – den udendørs lang med masteskuret, ligger en del master og andre rundholter, som ikke har været brugt i flere år.

Disse effekter er imod reglerne ikke mærket med pladsnummer, ejernavn og telefonnummer.

De effekter, der den 1. oktober ikke er mærket efter reglerne, vil blive fjernet uden ansvar.

;