Af Hans Knóch
Enhver Horsens-sejler ved jo, at det værdsættes af Havnefogeden på Endelave, at man sætter det gule signalflag Quebec, når man anduver hans domæne, og nu har brugen af signalerne fra Den internationale Signalbog også vundet indpas i vores sejlklub. På signalmasten på flagbroen uden for Klubhuset vajer to signaler: det ene Uniform Whiskey Two: Velkommen, og det andet bare Uniform Whiskey: God tur.
Hermed må Sejlklubben siges at have hævet sig op på det højere internationale niveau, der sømmer sig for at huse sejlere, der jævnligt optræder på den globale sejlsportsscene.

;