Nyt windex er også noget man kan lære at montere på sejlerskolen. Efter ca. ½ timer fortsatte undervisningen på vandet.

;