Nyt om ruststøv


Brev fra Horsens Kommune:

Vi har idag modtaget følgende brev fra Horsens kOmmune vedrørende problemer med ruststøv:

Behandling af klagesager om ruststøv på lystbåde i Horsens Marina

Horsens Kommune har igen i denne sæson modtaget klager over rust på lystbåde i Horsens Marina. Vi ønsker i kommunen at håndhæve Miljøbeskyttelsesloven over for den kilde, der er årsag til rusten.

Horsens Kommune igangsatte derfor i foråret en undersøgelse af nedfald af ruststøv på Horsens Marina. Undersøgelsen blev igangsat grundet flere klager i 2020 sæsonen over rust på lystbåde i marinaen med henblik på at finde kilden til rusten. Undersøgelsen, som blev foretaget at rådgivningsvirksomheden Force Technology, forløb over 3 måneder. Undersøgelsen bestod i at opsat måleudstyr yderst på Strutten skulle fange rustpartikler i bestemte vindretninger. I løbet af de 3 måneder blev strømmen til måleudstyret desværre afbrudt 3 gange. Undersøgelsen gav derfor ingen resultater. Til alt held har vi haft mulighed for at forlænge undersøgelsen, således at der måles en måned mere. Undersøgelsen er blevet afsluttet i denne uge, hvorefter prøverne skal analyseres og der skal skrives rapport. Vi forventer at have rapporten tidligst om 4 uger. Horsens Kommune vil herefter tage stilling til, om der skal foretages yderligere undersøgelser i 2023 sæsonen, og i så fald om der er økonomi til det.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et grundlag, hvorpå vi kan udpege en kilde, der er årsag til rusten med henblik på at påbyde at aktiviteten stoppes, eller at der etableres foranstaltninger, der kan stoppe flugten af ruststøv til omgivelserne.

Vi vil igen minde om, at alle aktiviteterne på industrihavnen er etableret på lovlig vis, at vi selvfølgelig alle skal kunne være på havnen, men at man også må forvente, at der vil være støv i nærheden af en erhvervshavn. Vi mener dog, at ruststøv ikke skal være til gene i den grad, det har været for nogle lystbådeejere.

Med venlig hilsen

Rikke Cochran

Miljøkemiker

Tidligere:

Så er der igen rust- og støvproblemer?

Her i september er der igen et problem med ruststøv på både i Horsens Marina. Det er træls og det er ikke ok.

Klagerne kommer lidt løbende ind, alt efter hvornår man opdager problemet, så vi har ikke et konkret tidspunkt for, hvornår problemet er opstået.

Hvis du oplever rust på båden, så er proceduren, at man sender en mail til:

Miljø Horsens kommune
Rikke Cochran
Rc@horsens.dk
Tlf.61289610

Send gerne cc formand@horsens-sejlklub.dk

Jeg har været i dialog med Rikke, og hun følger op på sagen, men har ikke noget konkret bud på hvornår problemet er opstået.

Problemer med støv

Der har også været klage over støv i forbindelse med losning af flis til fjernvarmeværket. Det beklager firmaet som stod for losningen. De arbejder på at det ikke sker igen, når næste skib ankommer.

Til orientering sendes klager over støv vurdere til Miljøstyrelsen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os