Sæsonen går på hæld, og håber alle har haft en super sæson. Lidt sommer har det jo været i ny og næ

Det er også tiden til at gøre lidt status efter min første ”rigtige” sæson. Der har været et pænt besøg af gæstesejlere – faktisk lidt flere end sidste år. I juli måned 2019 lå gennemsnittet på 19,4 gæstesejlere pr. dag mod 18,0 gæstesejlere pr. dag i 2018 (hvor sommeren jo som bekendt var helt ekstraordinær). Vores automat i Inderhavnen er først nu kommet på nettet, så derfor kan vi ikke trække en rigtig statistik, men mit skøn er at der i gennemsnit har været 4-5 gæstesejlere pr. dag i juli måned 2019, så alt i alt en ganske god forbedring.

Mange kender endnu ikke til gæstepladserne i Inderhavnen, så det er derfor vores mål at få promoveret Inderhavnen – Horsens Marina Vest – endnu tydeligere til næste sæson.

Der skete også det, at allerede i slutningen af maj havde vi udlejet alle pladser i havnen, og har pt. en venteliste på ca. 20 både, der gerne vil have plads i Horsens Marina.

Navneskiftet til Horsens Marina nu helt implementeret med nye skilte på indfaldsvejene, og håber I også har haft tid til at kigge forbi den nye hjemmeside: horsensmarina.dk. Tilmeld jer gerne SMS service inde på hjemmesiden, for at få besked om vigtige meddelelser vi sender ud fra kontoret.

Tiden nærmer sig også hvor bådene skal på land (dem af jer der skal det). Eftersom vi har fået fyldt havnen og alle pladser er udlejet, skal vi være lidt mere skarpe end normalt i forhold til hvordan vi stiller bådene for ikke at komme i pladsmangel. Det betyder:

  • Den af havnefogeden/pladsmanden anviste vinterplads skal benyttes
  • Max 75 cm mellem bådene. Henstilles en båd ikke korrekt er vi berettiget til at flytte den for ejerens regning (Ordensreglementet § 2.1)
  • Bådstativer, m.v. skal være tydeligt mærket med pladsnummer
  • Master skal oplægges forsvarligt i masteskur mærket med pladsnummer
  • Master må efter afrigning max ligge en uge på marinaens område, og skal herefter oplægges forsvarligt i masteskur eller lign. (Desværre har vi haft 3 master liggende hele sæsonen ved mastekranen, uden at kunne finde ejermændene. De bliver fjernet snarest)
  • Det påhviler ubetinget enhver bådejer at holde rent omkring sin båd. Alt affald hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes dagligt, materialer m.v. skal være pænt opryddet ved arbejdsdagens ophør

Husk også at alle fortøjninger, trækliner (kravlegårde) samt måtter på broen skal fjernes om vinteren. Er det ikke gjort inden 1. december 2019 vil det blive fjernet at marinaens personale og bortskaffet.

Ønsker alle en skøn sensommer, og forhåbentlig stadig et par gode dage på vandet endnu.

;