Så blev det atter sommer i DK, og efter et lidt turbulent corona-ramt forår, er vi ved at være oppe i fuldt gear igen her på Marinaen. For 1 måned siden måtte vi allerede melde alt udsolgt af bådpladser, og der er stadig daglige forespørgsler på, om vi har ledige bådpladser. Samme tendens hører jeg fra min kolleger i havnene rundt om i landet, så det ser ud til at der bliver trængsel på vandet til sommer.

Indbrud på Havnekontoret:
En sen fredag aften i starten af marts måned havde vi desværre indbrud på Havnekontoret. Det var tydeligt at gerningsmændene havde kendskab til kontorets indretning, og var udelukkende på jagt efter kontanter. Det burde være almindelig viden, at vi ikke opbevarer kontanter på Havnekontoret, så det fik de ikke noget ud af.
Derudover har der været et tyveri fra en båd beliggende i Marinaen, og på den baggrund vil jeg opfordre alle der ser noget mistænkeligt på Marinaens område, om at kontakte Politiet med det samme. Jo flere vi er til at holde øje og rapportere, jo bedre virkning vil det have – også præventivt. Mange spørger om hvorfor vi ikke har kameraer oppe rundt på havnen, men det må vi ikke iht. den nuværende lovgivning. Der må nemlig ikke filmes på områder der er offentligt tilgængelige.

Diverse arbejder:
I forbindelse med renoveringen af den gamle servicekaj (som nu næsten er afsluttet), blev det besluttet at forhøje stien mellem Filosofbroen og den ene Hønsebro. Det arbejde er også ved at være afsluttet, og det bliver spændende at se om det kan modvirke nogle af vores oversvømmelser ved kraftig højvande. I samme ombæring vil vi lave et forsøg med ny brobelægning på lavbroen/handicapbroen ud for Fiskerihavnsforeningen. Den nye brobelægning består af fiberriste, som for det første skulle have 3 gange så lang levetid i forhold til træ, det er skridsikkert og så er det meget nemt at vedligeholde. Mere om det senere.

Nye maste- og bagagevogne:
Der er indkøbt 3 nye mastevogne til alle havnens brugere. De nye mastevogne er større og højere, således at man ikke skal gå og bukke sig ved kørsel med masten.
Herudover er der indkøbt 5 nye bagagevogne som supplement til de nuværende.

Både på land i sommerperioden:
Jeg har erfaret at det ikke er alle der kender til reglerne om, hvor længe man kan have sin båd stående på land, så her er en lille opsummering (det hele kan læses i vores ordensreglement, som du kan finde her: https://horsensmarina.dk/Ordensreglement)
Man kan kun have sin båd stående på land på Marinaens område i 1 sæson. Det kan være i forbindelse med en renovering, sygdom eller lign. Den efterfølgende sæson SKAL båden i vandet eller alternativt flyttes fra Marinaens område. Hvis man af en af ovennævnte grunde ikke får sin båd i vandet, skal det meddeles havnefogeden. Det er også værd at huske, at man kan få refunderet 50% af bådpladslejen i den sæson man ikke har været i vandet. Meddelelse herom sker til mig omkring årsskiftet.

Automaten:
Jeg har oplevet mange der ikke er klar over, at man skal opdatere sit medlemskort 1 gang om året. Grunden til at der er sat en udløbsdato på kortene, er at vi ellers vil have alt for mange aktive kort ”ude og svømme”, da der er en del der ikke får afleveret deres kort ved evt. opsigelse af plads eller lign.
Man kan opdatere sit medlemskort i automaten under menuen: ”Opdater medlemskort udløbsdato”. Det virker ved de fleste kort, men nogle kort er desværre så gamle at de skal en tur ind forbi mig.
Hvis du f.eks. pludselig ikke har adgang til servicebygningen eller miljøstationen mere, kan det være fordi dit kort skal opdateres.

Vinterpladserne generelt:
De fleste er nu kommet i vandet, og vi er ved at have nogenlunde styr på efterladte både m.m. Husk at bådene skal være fjernet fra pladserne senest 15. juni, med mindre der er lavet anden aftale med mig.
Erindrer igen om oprydning rundt den plads man har stået på i vinter, og om at få pakket stativ/vogn så godt sammen, at vi kan flytte rundt med det. Stativet/vognen skal også være forsynet med pladsmærke.
Der er i skrivende stund ikke noget nyt om ”Den Nye Vinterplads”.

Master:
Og sluttelig et lille ”øf”…. Jeg synes det er trist, at se så mange master der har ligget i meget lang tid på græsplænen foran servicebygningen i år. Nogle har ligget der mindst 1 måned! Det er IKKE en oplagringsplads til master! Det er ok at rigge/nedrigge sin mast på plænen i et par dage, men så skal den også væk.

Og når vi er ved masterne……….. HUSK at fastgøre jeres fald/liner m.m. så de ikke klaprer mod masten. Hvem har ikke prøvet at ligge nabo til en båd, hvorpå der har været livlig klokkeklang natten lang.

Med ønsket om en god sommersæson, og det gode gamle kinesiske ordsprog: Det er ikke vinden der styrer din sejlads, men måden hvorpå du sætter dine sejl.

Peter Hermansen
Havnefoged
Horsens Marina

;