Dansk Sejlunions generalforsamling 2018

I blev generalforsamlingen afholdt i Nyborg og der var 20.000 stemmer repræsenteret. 45 klubber var mødt frem. Horsens Sejlklub var der naturligvis men en stærk delegation på 6 mand.

Om formiddagen var der workshop om den fremtidige strategi. Hvad skal DS satse på i de kommende år.

Inden da havde der ved hanegal været kredsnetværksmøde og ordensudvalget stak næserne sammen sidst på formiddagen.

Efter frokost var det så tid til generalforsamling med beretning, regnskab, kontingentfastsættelse og valg, – helt som vi kender det fra vor egen generalforsamling.

Peter Bjerremand Jensen fra Horsens Sejlklub blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Tillykke!

Der var en god stemning og ordentlig tone.

;