Nyt fra bestyrelsen


Bestyrelsen var samlet den 12. juni til årets 3. bestyrelsesmøde, det sidste inden sommerferien. Her er de vigtigste emner:

Fremtidens bestyrelse

Til januar skal klubben have ny formand samt 3-4 nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er meldt ud tidligere, men nu er det ved at være tid til at få nye emner på banen til bestyrelsen og formandsposten.

Som formand må jeg erkende, at jeg har påtaget mig for mange arbejdsopgaver i Horsens Sejlklub. Jeg ønsker derfor udelukkende at arbejde uden for bestyrelsen med OnBoard og Horsens til OL i de kommende år, samt at hjælpe en ny formand i en overgangsperiode.

Bestyrelsen er på udkik efter nye emner i vores afdelinger og udvalg, og vi hører også gerne fra alle, som kan være interesseret i at præge fremtidens Horsens Sejlklub.

Se det separate Jobopslag vedrørende formandsposten: Jobopslag

Opfølgning på prioriteter 2024-2025 – ungdom

Vigtigste punkt var udvikling af vores ungdomskoncept med det mål, at få flere helt unge sejlere til at blive i klubben.

Tankerne er, at vi fra 2025 skal tilbyde et mere alsidigt forløb for de mindste sejlere. Der skal være mere variation i de træningsaftenerne, bl.a. ved at supplere optimistjollesejlads med andre sejlads- og sociale aktiviteter.

For de lidt ældre unge, har vi været i dialog med Søspejderne, som er gode til at tiltrække unge fra 13 år og op. Tanken er en form for samarbejde om at opbygge et socialt miljø for unge på tværs af de 2 klubber, så vi får flere tilbud og gerne flere sejlere.

Horsens Marina

Vi har tidligere omtalt, at der nu bliver igangsat renovering af estakade væggen, som også betyder flere pladser i Marinaen. Det er glædeligt, at der nu bliver investeret i vores meget slidte Marina.

Rust er stadig et stort problem, og tak til alle, som har indberettet problemet til Horsens Kommune. Et medlem er nu ved at gå dybere ind i problematikken omkring miljøgodkendelser m.v.

Sponsorer og fonde

Tilslutningen til OnBoard, vores erhvervsklub som støtter ungdoms- og talentarbejdet, går godt. Vi kan byde nye sponsorer velkommen i klubben, og næsten alle har gentegnet i 2024. Mere om det i et kommende nyhedsbrev.

Fra en DIF foreningspulje har vi modtaget kr. 75.000 til indkøb af Waszp joller til ungdomsafdelingen. Waszp er en lynhurtig foilende jolle, som skal bruges til at udvikle de lidt ældre ungdomssejlere, som er ved at vokse ud af optimistjollen. Vigtigt at vi har nogle nye attraktive tilbud, som fastholder de unge i sporten.

Lokal kapsejlads

Der er nu ved at komme flere deltagere til torsdagssejladserne, efter en lidt tynd start, nok mest på grund af vejret i foråret.

Kapsejlads.nu, som blev præsenteret på kapsejladsmødet i marts, har været præget af lidt indkøringsvanskeligheder, men fungerer meget bedre nu.

Udvalget evaluerer efter forårssæsonen, og ser på muligheder for at lave tirsdagssejladser på op/ned bane.

Brug af Mongo og fællesfaciliteter

Flere aldersgrupper bruger især Mongo, og vi vil gerne have af flere får adgang til huset. I den forbindelse godkendte bestyrelsen et ny ordensreglement for brug af vores fælles lokaler.

Læs mere om  Brug af fællesfaciliteter her, og følg anvisningerne som er hængt op i lokalet:

Økonomi

På trods af store udgifter i forbindelse med overgang fra Pynten til NIOR er klubbens økonomi stadig god og det ser ud til at vi holder os inden for budgettet for året.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer, med forhåbentlig mange timer på vandet.

Med sejlerhilsen

p.b.v.

Peter Bjerremand Jensen

 

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os