HSH Generalforsamling – udskydes på ubestemt tid


De nuværende restriktioner gør, at vi er nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling indtil det er muligt at mødes igen.


NY!
Horsens sejlklub indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 9.3.2021 Klokken 19.00 i Insero Atrium, Langemarksvej

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.     Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget
4.     Forslag fra bestyrelsen
5.     Forslag fra medlemmer
6.     Fastlæggelse af årskontingent
7.     Valg af formand,
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9.     Valg af revisorer
10.  Evt.

Ad 4.
Tidligere udmelding om justering af vedtægter er for nuværende annulleret.

Ad.7.
Bjarne Hansen er på valg            ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller Peter Bjerremand Jensen som ny formand

Ad.8.
På valg er
Klaus D. Johansen er på valg       modtager genvalg
Knud Erik Feldt er på valg            modtager genvalg
Jan Riskær Nielsen er på valg      ønsker ikke genvalg
Bent Larsen er på valg                  ønsker ikke genvalg

Følgende kandidater indstilles af bestyrelsen:
Henrik Valkær
Henrik Schütt

Ad.9.
Anders Andersen og Søren Andersen                               modtager genvalg

Et medlem der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal aflevere forslaget til bestyrelsen senest d. 15. februar 2021.

Årsregnskabet for 1.november 2019 til 31.oktober 2020 vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside https://horsens-sejlklub.dk senest 15. februar 2021.

Se udskriftsvenlig PDF her: Horsens sejlklub indkalder til generalforsamling

Med Venlig Hilsen
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklub
12.januar 2021
Alt med forbehold for Corona restriktioner!

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os