Ved instruktørernes nytårskur d. 17/1 tildelte Formand Bjarne Hansen på bestyrelsens vegne Nils Buhl klubbens ærestegn.

Efter tildelingen blev champagnen åbnet på behørig vis

Formandens tale til Niels lyder:

Kære Nils

Nu har du valgt at stoppe som leder af sejler – og kapsejladsskolen. Du har lagt et kæmpe arbejde i dette. Men det startede lang tid før Horsens Sejlklubs sejler skole.

Du har et langt CV i HSH.

Du blev medlem i HSH i 1956, det er altså 64 år siden. Du har sejlet kapsejladser i joller og kølbåde til rigtig mange sejladser og stævner, og sammen med flere tidligere og nuværende medlemmer.

Du har sejlet tur og familie sejladser med Inge og drengene i rigtig mange år. Siden 1981 hvor du flyttede tilbage til Horsens har du været engageret frivillig i klubben, og sponsor ikke at forglemme. I din egenskab af bestyrelsesmedlem og senere formand i Horsens Sejlklub har du arbejdet med de forskellige projekter der har været.

Du var formand i klubben fra 1985 til 1994, og i samme periode var du med i forskelligt udvalgsarbejde i Dansk Sejlunion. Du var med til som formand at anskaffe de første 2 H-både til sejlerskolen, og også en af initiativtagerne til bygning af det sydlige hus med overhuset og Knuds værksted. Du var med i beslutninger i 1987 til 1990 hvor Horsens Lystbådehavn blev udvidet i sygehusbugten, og broerne i den gamle havn blev fornyet.

Du opfandt weekend i klubben, som sidst i 80’erne og frem var med til at samle mange medlemmer i vintermånederne om hyggelige og festlige stunder i det gamle klubhus.

Du har også underholdt til klubaftner med din og Per Klausens store rejse/rejser i Wasa, og når jeg siger underholdt er det fordi du formår at gøre selv de mindste detaljer i en sådan rejse interessante.

Du har de sidste 4-5 år været formand i Sejlerskolen, men har siden 2001 været instruktør i samme.

Du sidder aldrig stille og taler om hvad man burde gøre, du går altid 100 procent ind i de opgaver du påtager dig. Du løftede også  en stor opgave i forbindelse med nedpakning af det gamle og  indretningen af det nye klubhus. Vores nye klubhus fik noget historie og sjæl med. Du har også historien med. Du kan huske hvorfor nu det ene og det andet er endt, hvor det er endt.

Du har også i Matroserne, turudvalget, i dagplejen og med nyhedsbrevene taget en stor tørn. Du møder ind hver anden tirsdag med rundstykker når matroserne skal mødes.

Nils, Horsens Sejlklubs bestyrelse vil gerne takke dig for mange års tro tjeneste, og vi synes det skulle være her hvor du har tilbragt mange timer de sidste år, her i Mongo, hvor sejlerskole residerer. Nils på vegne af Horsens Sejlklubs bestyrelse vil jeg gerne give dig klubbens ærestegn, og håber du vil bære det med stolthed.

;