Horsens Sejlklubs politikkatalog – Pigesejlads

Politik

  • Horsens Sejlklub skal arbejde på at skabe et dynamisk arbejde rettet mod kvindelige sejlere, som giver mulighed for at dyrke sejlsport igennem hele livet.
  • Horsens Sejlklub skal arbejde i overensstemmelse med faktuel viden om, hvad de kvindelige sejlerne efterspørger.
  • Horsens Sejlklub skal arbejde for, at der fokuseres på sikkerhed, ”godt sømandskab”, praktisk og teoretisk læring for de kvindelige sejlere
  • Horsens Sejlklub  skal tilskynde til, at der afvikles aktiviteter for de kvindelige sejlere sejladsorienteret og  socialt prægede arrangementer.
  • Horsens Sejlklub skal støtte, vejlede og stimulere til aktiviteter for kvindelige sejlere på tværs af klubberne på Horsens Lystbådehavn.

Mål:

  • Der gennemføres aftenkapsejlads med mindst 10 deltagende pigebesætninger.
  • Der gennemføres en distancesejlads med rene pigebesætninger hvert år.
  • Horsens Sejlklub tilskynder til at de unge piger efter det 25 år fortsætter som pigesejlere.
  • Der udvikles og tilbydes uddannelse for kvindelige sejlere, samt deltagelse i netværk for pigesejlere.
  • Viden om sikkerhed og ”godt sømandskab” udbredes blandt de kvindelige sejlere
;