Rettelse /supplerende oplysninger til artiklen ”Byggeri truer sejlsporten i Horsens”

Redaktionen er af en politikker gjort opmærksom på, at der er en faktuel fejl i Horsens Sejlklubs medlemsblad 4.2016 i artiklen ”Byggeri truer sejlsporten i Horsens”

I artiklen skrives der, at trods ændringsforslag, stemte udvalget for teknik og miljø  på et møde onsdag den 7. december for at sende lokalplansforslaget i høring og at alt tydede på at det også ville blive resultatet, når byrådet tirsdag den 13. december skulle behandle sagen.

I sager der udvikler sig så hurtigt som denne, kommer man ud for at blive overhalet og det er hvad der er sket her.

Mandag den 12. december og tirsdag den 13. december om formiddagen finder politikkerne frem til en løsning, der imødekommer sejlernes ønske. De lytter til sejlernes argumenter,  hvilket man kun kan hilse med stor glæde. Tak for det!

Justeringen nåede at blive skrevet ind i det materiale som byrådet behandlede på byrådsmødet om eftermiddagen tirsdag den 13. december.

Klubbladet blev afleveret til trykning mandag morgen den 12. december og denne sidste drejning kom derfor ikke med i bladet. Det kan redaktionen kun beklage.

Vi takker for henvendelse og glæder os over at vort blad er blevet læst.

Med denne korte supplerende oplysning på Horsens Sejlklubs hjemmeside,  håber vi at vi her og nu har bragt mere klarhed over sagsforløbet. Det vil blive fulgt op i næste klubblad der udkommer  medio marts.

Carl Gerstrøm

Læs mere om Rammelokalplanen her.

;