Horsens sejlklub indkalder til generalforsamling

Tirsdag den 19.1.2021

Klokken 19.00 i klubhuset

Alt med forbehold for Corona restriktioner

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.     Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget
4.     Forslag fra bestyrelsen
5.     Forslag fra medlemmer
6.     Fastlæggelse af årskontingent
7.     Valg af formand,
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9.     Valg af revisorer
10.  Evt.

Ad.7.
Bjarne Hansen er på valg                                                  ønsker ikke genvalg

Ad.8.
På valg er
Klaus D. Johansen er på valg                                             modtager genvalg
Knud Erik Feldt er på valg                                                 modtager genvalg
Jan Riskær Nielsen er på valg                                            ønsker ikke genvalg
Bent Larsen er på valg                                                      ønsker ikke genvalg

Ad.9.
Anders Andersen og Søren Andersen                               modtager genvalg

Et medlem der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal aflevere forslaget til bestyrelsen senest d. 1. december.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben betaler maden, man betaler selv sine drikkevarer.

Spisning er klokken 18.00, indskrivning til generalforsamling klokken 18.45. Generalforsamlingen starter klokken 19.00
Tilmelding til spisning til formand@horsens-sejlklub.dk  eller på telefon 26718421 senest tirsdag den 12.januar klokken 12.00

Årsregnskabet for 1.november 2019 til 31.oktober 2020 vil 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort på klubbens hjemmeside: http://horsens-sejlklub.dk

Se indkaldelse på PDF til udskrift: Horsens sejlklub indkalder til generalforsamling

Med Venlig Hilsen
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklub


 

Husk Pyntens gode efterårsmenuer, når du skal ud og spise godt!

 

;