Indkaldelse til generalforsamling


Horsens sejlklub indkalder til generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2020 afholdes
Mandag 7.juni 2021
Klokken 19.00 i klubhuset

Alt med forbehold for Corona restriktioner

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.     Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget
4.     Forslag fra bestyrelsen
5.     Forslag fra medlemmer
6.     Fastlæggelse af årskontingent
7.     Valg af formand,
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9.     Valg af revisorer
10.  Eventuelt

Ad.3
Årsregnskabet for 1.november 2019 til 31.oktober 2020 kan ses på dette link HSH_Regnskab_2020

Ad. 5
Et medlem der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sende forslaget til formand@horsens-sejlklub.dk senest d. 29.5.

Ad.7.
Bjarne Hansen er på valg                                                  ønsker ikke genvalg

Ad.8.
På valg er
Klaus D. Johansen er på valg                                             modtager genvalg
Knud Erik Feldt er på valg                                                 modtager genvalg
Jan Riskær Nielsen er på valg                                            ønsker ikke genvalg

Ad.9.
Anders Andersen og Søren Andersen                               modtager genvalg

Spisning før generalforsamlingen
Pynten inviterer på sejlerret fra kl. 18.00 tilmelding på dette link

Indskrivning til generalforsamling klokken 18.45. Generalforsamlingen starter klokken 19.00

Kun adgang med gyldigt coronapas

Med Venlig Hilsen
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os