Husk at tilmelde jer høstturen, sidste frist er 01 september.

Høstturen 8.-9. september til Juelsminde
Turudvalget har i år planlagt høsttur til Juelsminde, hvor der arrangeres fælles pladsreservation. Juelsminde Sejlklub har vist fin gestus ved at udlåne sejlklubbens junior hus nær broen til os.
Havnepenge afregner hver enkelt båd med havnekontoret.
Ankomst fredag eller lørdag, hvor frokost lørdag d. 8. sept. er for egen regning.
Lørdag d. 8. september, kl. 14:30 vil der være besøg på det lille museum og røgeri.
Lørdag Kl. 18:30, Middag i junior huset, med efterfølgende hygge i og omkring huset.
Søndag d. 9. september, kl. 09:30 Fælles morgenbord med rundstykker, pålæg etc.
Pris for deltagelse inkl. middag lørdag aften samt morgenmad søndag er kr. 150,00 for voksne og børn mellem 6-15 år kr. 75,00
Tilmelding til NB@godtvejr.dk eller på telefon 29291907 senest 01. september. Ved tilmelding bedes I oplyse bådens navn, antal deltagere samt betale via mobilepay på ovenstående eller indbetale via Handelsbanken til reg.nr. 7636 konto 1005382 som endelig tilmelding til turen.

Turudvalget.

;