Vores sejlerkammerat Hilmer Christoffersen er død knap 73 år gammel efter 3 års sygdom.

Hilmer efterlader sig sin kone Alice Gundorff, datteren Maria og 4 børnebørn.

Hilmer har en lang fortid i Horsens Sejlklub. Han blev medlem i 1960, mens han stod i lære hos Sydhavnens Bådebyggeri. I 60- og 70’serne sejlede Hilmer med daværende formand Erik ”Kit” Laursen i Kit 3. Hilmer var gennem ca. 20 år fast førstestyrmand på Kit 3 og sejlede utallige havkapsejladser og mere end 50.000 sømil på Kit 3.

Efter bådebyggerkarrieren fik Hilmer job som tømrer på Horses Havn. I 1996, efter 8 år ved Horsens Havn blev Hilmer første havnefoged i Horsens Lystbådehavn efter kommunens overtagelse af driften. Han var en meget populær havnefoged, der havde styr på tingene og var i stand til at sige nej. Som 62-årig valgte Hilmer at gå på efterløn og sejlede mange ture i sine skiftende bådtyper. Sidste båd var en LM 22, som var havnens flotteste.

Bisættelsen sker i stilhed.

Ære være Hilmers minde.

;