Generalforsamling Dansk Sejunion


Generalforsamlingen blev som bekendt udsat fra marts til juni på grund af coronakrisen.

Der var streaming fra generalforsamlingen, så alle kunne følge slagets gang. En god ting om end det ikke er det samme som at være der.

Alt materiale er tilgængeligt på Dansk Sejlunions hjemmeside dansksejlunion.dk. Det er bestemt et besøg værd at kaste et blik på materialet.

Kort og meget overordnet kan det nævnes:

DS har 256 medlemsklubber med i alt godt 52.000 medlemmer. Det placerer sejlsporten som det 10de største forbund under Danmarks Idrætsforbund.

Sammen med budgettet omtales i ”Budget & Prioritering” hvad DS satser på i 2020.

I regnskabet er det værd at bemærke, at af de ca. 34 mill kr. DS har i indtægt stammer kun ca. 6 mill fra kontingentindtægter. Et lignende beløb kommer fra DIF. ”Elite & Talent” genererer indtægter på 16 mill.

 

3 forslag blev behandlet på generalforsamlingen:

  • Et forslag fra bestyrelsen om kontingentstigning, – følge udviklingen i forbrugerprisindekset. Hvilket blev vedtaget.
  • Egå Sejlklubs stillede forslag om at skrive kredsens ud af vedtægterne og lade det lokale samarbejde vær op til interessefællesskaber. Forslaget fik stort majoritet, men kræver endelig vedtagelse på enten på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste års ordinære generalforsamling, fordi der er tale om en vedtægtsændring.
  • Rønbjerg Sejlklubs stiller forslag om en anden opdeling af klubbernes medlemmer og de enkelte medlemskategoriers betaling til Dansk Sejlunion. Forslag faldt med meget stor majoritet.

Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens holdning i alle 3 forslag.

 

Efter generalforsamlingen se Dansk Sejlunions bestyrelsen således ud:

Line Markert, Hellerup (formand)                                 genvalgt for 2 år

Henrik Voldsgaard Aarhus (næstformand)                   genvalgt for 2 år

Peter Bjerremand Jensen, Horsens                               genvalgt for 2 år

Ditte Juul Kristensen, Thurø                                          genvalgt for 2 år

Anne Skovbølling, Bork                                                  på valg 2021

Hans Olling, Haderslev                                                   på valg 2021

Christian Hangel, Frederikssund                                    på valg 2021

Jørgen Thorsel, KDY                                                       på valg 2021

Per Risvang, Aarhus (suppleant)                                    nyvalgt for 2 år

Der var tale om fredsvalg.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os