Generalforsamling Dansk Sejlunion


Generalforsamling i Dansk Sejlunion

Generalforsamlingen har tidligere været indkaldt til den 21. marts 2020, men blev på grund af corona-situationen udskudt. Dansk Sejlunion vurderer nu, at generalforsamlingen kan afholdes med visse begrænsninger., – 25. juni

Dansk Sejlunion forbereder en streaming fra generalforsamlingen, så klubber, der er forhindret i at deltage, vil kunne følge med i generalforsamlingen.

Alt materiale er tilgængeligt på Dansk Sejlunions hjemmeside

Beretning & Årsrapport er historieskrivning. Budget & Prioritering er bestyrelsens planer for det kommende år, – det er jo nok så interessant!

Af materialet kan man se at der rettidigt er indkommet 3 forslag

  • et forslag fra bestyrelsen om kontingentstigning, – følge udviklingen i forbrugerprisindekset.
  • Egå Sejlklubs stiller forslag om at skrive kredsens ud af vedtægterne og lade det lokale samarbejde vær op til interessefællesskaber.
  • Rønbjerg Sejlklubs stiller forslag om en anden opdeling af klubbernes medlemmer og de enkelte medlemskategoriers betaling til Dansk Sejlunion

Læs detaljerne på dansksejlunion.dk. Her kan man også læse bestyrelsens holdning til forslagene. Det bliver spændende at se om det bliver vedtaget eller….

 

På valg er

formand Line Markert, Hellerup

Vores egen Peter Bjerremand Jensen

Henrik Voldsgaard, Aarhus

Ditte Juul Kristensen, Thurø

Per Risvang, Aarhus

Der er kandidater til de ledige pladser og der kan ikke opstilles kandidater på dagen, så der er tale om fredsvalg.

Efter generalforsamlingen, når referatet foreligger, kommer der en kort omtale af hvordan generalforsamlingen forløb i vores – Horsens Sejlklubs – paraplyorganisation. (CG)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os