Fredelig generalforsamling i Dansk Sejlunion


Af Peter Bjerremand

Horsens Sejlklub var godt repræsenteret med 6 medlemmer, da Dansk Sejlunion den 16. marts afholdt generalforsamling i Svendborg.

Det blev en fredelig generalforsamling med 45 repræsenterede klubber, hovedsageligt de store klubber. 3 tilmeldte klubber dukkede ikke op! Cirka 40% af klubmedlemmerne var repræsenteret. Minbaad og Bådmagasinet var til stede ligesom DIF, Danske Tursejlere og Foreningen til Langtursejladsens Fremme.

I sin beretning sagde formanden – på nudansk forpersonen – blandt andet at 2023 havde været et turbulent år i DS. Der var en lille medlemsfremgang og 5 klasser havde kvalificeret sig til OL. Økonomien havde været udfordret. Der var en tak til sponsorer og samarbejdspartnere, til sekretariatet og alle de frivillige i dansk sejlsport.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

Regnskabet blev gennemgået og afvigelser i forhold til budgettet blev uddybet. Regnskabet viste et underskud, – der blev tæret på formuen.

Ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.

Uddeling af hædersbeviser

Her blev generalforsamlingen suspenderet for at uddele 4 hædersbevisninger. Klubudviklingsprisen, årets sejlsportspræstation, Årets sejlsportstalent og et DS hæderstegn.

Hovedlinjerne for unionens virke de kommende år blev gennemgået og det dertil hørende budget. Ambitionen verdens bedste sejlsportsnation målt som flest sejlere i klubberne i forhold til befolkningens størrelse og blandt verdens 8 bedste på kapsejladsområdet. 

Skaffe penge, særligt til elitesatsning og miljøsiden – ta’ ansvar for vores hav – blev nævnt.

Kontingent til DS

Traditionen tro gav punktet om kontingent, anledning til bemærkning. Bestyrelsen foreslog en stigning svarende til udviklingen i prisindekset. Det blev fra salen mødt af et hvad får tursejleren for det? Kunne man ikke have et A og B kontingent – tursejlere/kapsejlere? Formanden remsede op fra værktøjskassen: turbøjer, interesse varetagelse over for myndigheder nationale som internationale, fællesskabet, fælles glæde ved ungdomsarbejdet og medaljer …… Sundby Sejlforening – en af de store klubber med over 1000 medlemmer – gik på talerstolen: ” vi betaler over 100.000 om året til DS og vi får valuta for hver en krone”. Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget!

 

 

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat 3 forslag til vedtægtsændringer

  1. varsler knyttet til generalforsamlingen
  2. orientering fra bestyrelsesmøder ændres til offentliggørelse af referat
  3. opstramning af regler for indberetning af medlemmer

Der var indvending mod forslag 1 som bestyrelsen så trak. Forslag 2 og 3 blev vedtaget men skal vedtages på endnu en generalforsamling for at blive implementeret.

Formanden blev genvalgt for et år. Der var kampvalg til de 3 bestyrelsesposter. Genvalg til de 3 siddende.

Der blev orienteret om ordensudvalgets arbejde – 2023 har været et MEGET travlt år. Et nyt medlem blev indvalgt og der blev efterlyst kandidater.

DIF sendte en hilsen.

Dirigenten lukkede generalforsamling og formanden takkede dirigent og de fremmødte og ønskede god tur hjem.

En hyggelig eftermiddag med en fantastisk udsigt over Svendborgsund og gensyn med mange kendinge!

 

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os