Husk tilmelding til ovennævnte foredrag.

Tilmelding med spisning kl.18:00 er tilmeldingsfristen d. 25. januar 2019 til Restaurant Pynten, på tlf. 75621975.

Tilmelding uden spisning til janriskaer@gmail.com senest d. 30. januar 2019.

/turudvalget.

;