Fin klubaften på værftet


Klubaften – Ren Fjord – som bæredygtighedsudvalget arrangerede den 29. januar blev henlagt til Horsens Yachtværft på grund af malerarbejde i klubhuset.

Værftet var vært ved en sandwich med tilhørende øl til de ca. 25 fremmødte, – tak for det!

Søren Buhl viste rundt på værftet inden aftenens tema gik i gang.

Carl Gerstrøm fortalt kort om ”bundmalingskrigen” med Svend Auken. Fra sidst i 90’erne hvor Danmark hastede nogle bekendtgørelser frem, inden EU kastede sig over biociddirektivet.

Et par gange måtte kravet om totalforbud mod biocider udsættes, fordi et brugbart alternativt ikke var klar. Carl viste en række skræklige billeder fra dengang med tommetyk begroning.

Nu 25 år efter er situationen en helt anden og der er brugbare biocidfri løsninger.

Formand for Odense Sejlklub, Mogens Houmann Hansen, fortalte om hvordan bestyrelsen i Odense Sejlklub havde introduceret et projekt, for at få medlemmerne til at sejle biocidfri. Man organiserede arbejdet så medlemmerne hjalp hinanden. Der er en del arbejde forbundet med at rense helt ned, hvis det måtte være nødvendigt. Der er nogle tidsintervaller der skal overholdes, når det biocidfri maling skal på føres, hvor det er anbefalelsesværdigt at være mere end én. Det er nu også mere hyggeligt at være flere.

I sæsonen 2023 var 12 både i havnen biocidfri og flere kommer til i den kommende sæson. Der har været tilfredshed med den biocidfri maling og der har været stor ros til projektet med at arbejde sammen.

Efter en kort kaffepause med hyggeligt samvær fortalte Søren om planerne for et arbejdsammen projekt i Horsens, – gerne på tværs af klubber. Værftet stiller ekspertise til rådighed og et samarbejde med bundmalingsleverandørerne gør, at der kan tilbydes gode priser. Søren lagde op til at vi frem mod efteråret 2024 udbredte projekt og at interesserede kan meldes sig. Rent praktisk skulle man startede op i forbindelse med at båden blev tage på land, hvor eventuel afrensning eller blot slibning skulle foretages. Påføring ville så følge efterfølgende.

Tanken er så, at de personer der første år med hjælp fra Søren og værftet hjælper kammeraterne i den følgende sæson.

Mere info herunder arbejdsproces og priser vil løbende blive sendt ud.

Interesserede kan meldes sig på: sb@horsensvaerft.dk

En god aften, – go’ information og så var det hyggelig! Tak til Søren og Horsens Yachtværft.

Efterskrift: Da vi sagde farvel til Mogens, blev vi enige om at Odense Sejlklub og Horsens Sejlklub ville holde kontakt og udveksle erfaringer på hele miljøområdet.(CG)

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os