Efter dejlig suppe og rundvisning på værftet stod der bundmaling på programmet. Det emne har alle sejleres interesse. Godt 80 var mødt op for at høre Hempel fortælle om regler og næste sæsons produkter.

EU regelsæt ventes på banen i 2018 og så kommer der formentlig et nyt produktsortiment.

Det er stadig uvist, hvor meget kobber, der må være i malingen til den tid. De silikone baserede produkter har været markedsført nogle år, som det helt giftfri produkt, hvor begroning har svært ved at sætte sig p.g.a. den meget glatte overflade.

I næste klubblad vil der blive skrevet om de nye EU regler på bundmalingsområdet.

(CG)

;