Opdateret 20. april. Dansk Sejlunion har ændret anbefalingerne til sejlklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen. Det sker både i lyset af den seneste tids mere positive signaler fra myndighederne og et betydeligt ønske fra sejlklubber og sejlere om at komme i gang med forårssæsonen. Derudover bygger anbefalingerne på en grundig drøftelse med repræsentanter for andre udendørsidrætter og DIF. Dansk Sejlunion opfordrer til, at sejlere og sejlklubber gør, hvad de kan, for at undgå smittespredning ved at følge de retningslinjer, som findes i denne artikel.

Læs mere på:

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer

Det er Dansk Sejlunions vurdering, at sejlklubberne nu kan nærme sig de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udstukket for aktiviteten i samfundet i øvrigt. Det handler fx om rådet om at holde 2 meters afstand til andre og forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 10 personer.

;